In the picture

 

Omstreden rotondes en kruispunten in EmmeloordLooking for a guide - gids 

 

 

Stadsrechten werden in de Middeleeuwen gegeven. Het gaf marktrecht, tolrecht en recht om stadsmuren te bouwen, maar in essentie het recht van de stad op eigen rechtspraak.
Sinds de herzieningen van de grondwet in 1848 en de daaruit voortvloeiende Gemeentewet van 1851 hebben stadsrechten geen betekenis meer.

Op 10 september 1992 kende commissaris van de Koningin prof. dr. J.A. van Kemenade van Noord-Holland door symbolisch gebaar stadsrechten toe aan Emmeloord.
De bestuurder handelde in opdracht van de Staten van Holland, waar de nabijgelegen voormalige eilanden Schokland en Urk ooit ook deel van uitmaakten.
Dit werd mogelijk nadat uit documenten was gebleken dat de "heerlijkheid Emelwaerde" -Emmeloord- privilegiën genoot.
Tijdens deze ludieke bijeenkomst van de provincies Flevoland, Overijssel en Noord-Holland op Schokland werd Godin Fortuna als schutspatrones aangesteld. Een buste van haar werd jaren geleden in de bodem ten zuiden van Emmeloord gevonden. Voortaan zal haar beeltenis het gemeentehuis sieren en mag de stad zich 'Civitas Fortunae Emmeloordis' noemen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder mag zich sindsdien Schout en Schepenen van de Stad Emmeloord noemen.
Een voorzitter van de Schepenraad wordt de Graaff genoemd.

Meer .... klik hier

Afgelopen april heeft Wim de Gier tijdens TulpenFly drie mooie vluchten over bloembollen in de Noordoostpolder gemaakt. Zie hier een korte compilatie.