Hoofdstructuur Emmeloord

 

planning projecten emmeloord 2017-2018

Nagelerweg (13 maart – 15 mei)

De Nagelerweg (N716) krijgt nieuw asfalt. Dit pakken we op samen met de provincie. De werkzaamheden duren van 13 maart tot 15 mei 2017.

De Nagelerweg is dicht van het kruispunt met de Zuidwesterringweg tot aan de bebouwde kom Emmeloord. Omrijden kan via de Domineesweg, A6 of via de Urkerweg. (Brom)fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad langs de Nagelerweg.

 

Rotonde Espelerlaan-Moerasandijviestraat (8 mei – 25 juni)
De kruising Moerasandijviestraat-Espelerlaan in Emmeloord verandert in een rotonde. Dat is veiliger en beter voor de doorstroming van het verkeer.

Afsluiting Moerasandijviestraat vanaf 8 mei
De afsluiting is nodig, ook voor fietsers, omdat de ruimte te beperkt is om veilig te kunnen passeren. Ook de Jasmijnstraat wordt voor fietsers afgesloten. Het verkeer voor Emmeloord-west wordt omgeleid via de Korte Dreef / Urkerweg  en via de Espelerweg / Hannie Schaftweg. Alleen bestemmingsverkeer in de omgeving van de rotonde is toegestaan.

Afsluiting Espelerlaan vanaf 22 mei
De afsluiting geldt voor alle verkeer. Voor Emmeloord-west gaat de omleiding via de Korte Dreef / Urkerweg  en via de Espelerweg / Hannie Schaftweg. Het verkeer vanuit het centrum van Emmeloord naar De Erven, Emmelhage en de noordelijke dorpen wordt via Onder de Toren, Koningin Julianastraat, Boslaan en Banterweg omgeleid. De bus die nu via de Espelerlaan rijdt, zal dan via de Boslaan / Banterweg rijden.

Uitvoering
KWS Infra BV uit Zwolle voert het werk uit en de nutsbedrijven werken aan het verleggen van de kabels en leidingen. Wie vooruitlopend op de werkzaamheden vragen heeft kan contact opnemen met de heer J. Verhage van de gemeente, via 06-48 13 46 60 of  j.verhage@noordoostpolder.nl

Einde aan wachttijden tijdens de spits
De kruising is een belangrijk knooppunt in de verkeersdoorstroming van Emmeloord-centrum en de ontsluiting van de wijk Espelervaart via de Moerasandijviestraat/ Europalaan. Ook de wijken Emmelhage en De Erven gaan profiteren van de rotonde. Door de rotonde komen de wachttijden voor fietsers en auto’s voor de kruising met de Espelerlaan te vervallen.

Rotonde Espelerlaan-Koningin Julianastraat (start eind 2017)
Voor een betere en veiligere doorstroming van het autoverkeer en de fietsers komt hier een rotonde. De omwonenden zijn betrokken bij de plannen.

 

Fietspad Vollenhoverdijk
Dit fietspad is aan groot onderhoud toe. Het is onderdeel van de knooppuntenroute. We werken hierin samen met het Waterschap.

 

Kruising Europalaan-Scandinaviëlaan
Dit jaar ronden we de planvorming af over de herinrichting. We betrekken de omwonenden bij het maken van  een nieuw ontwerp. Dit drukke kruispunt maken we veiliger en we herzien de parkeersituatie. Het gebied krijgt meer een verblijfskarakter.
Centrum Oost Fase 3/4
Dit deel van de wijk krijgt een nieuw riool. Tegelijkertijd worden de straten opnieuw ingericht. De plannen zijn in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.