Werk aan de weg

Rotonde Nagelerweg – Amsterdamweg

Kruispunt-Nagelerweg-Amsterdamweg-Gamma.17.jpg Nagelerweg-Randweg-23-juni-2018-5.jpg

Dit kruispunt verandert in een rotonde. De werkzaamheden starten op 14 mei en duren naar verwachting tot 20 juli. De rotonde wordt in één keer geheel opgebroken. Daarom is het kruispunt voor alle verkeer afgesloten. Dat geeft hinder, maar levert straks een betere doorstroming van het verkeer op. Via een motie heeft de gemeenteraad gekozen voor een rotonde in plaats van renovatie en vervanging van de verkeerslichten.

Einde aan wachttijden tijdens de spits

De kruising is een belangrijk knooppunt in de verkeersdoorstroming van Emmeloord-bedrijventerrein Nagelerweg en woonwijk De Zuidert. Door de rotonde verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid. De wachttijden voor fietsers en auto’s komen dus te vervallen.

Meer informatie

KWS Infra BV uit Zwolle voert het werk uit en de nutsbedrijven werken aan het verleggen van de kabels en leidingen. Wie vooruitlopend op de werkzaamheden vragen heeft kan contact opnemen met de heer J. Verhage van de gemeente, via 06 48 13 46 60 of j.verhage@noordoostpolder.nl.


Omleidingsroute

Centrum Oost Fase 4 Sportlaan en omgeving

Start werk: april 2018

Planning gereed: december 2018

Fase 3 is bijna afgerond. In april gaan we door met fase 4. Dit deel van de wijk krijgt een nieuw riool. Tegelijkertijd worden de straten opnieuw ingericht. De plannen zijn in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

N352 Domineesweg

tussen de rotonde met de Zuidermeerweg en de kruising met de Monnikenweg

Afsluiting: vrijdag 6 juli 22.00 uur tot en met maandag 9 juli 2018 5.00 uur
Reserveweekend: vrijdag 13 juli 22.00 uur tot en met maandag 16 juli 2018 5.00 uur

 Noorderringweg

Wat doen we / Wegen, vaarwegen en openbaar vervoer / Wegwerkzaamheden / N715 Noorderringweg
Wat gaan we doen?
waar
N715 Noorderringweg tussen de rotondes met de Weg van Ongenade en Lemsterweg

wanneer
maandag 2 juli tot en met maandag 9 juli 2018

hinder
extra reistijd door halve rijbaanafzetting

Fietspad Urkerweg

Fietspad langs de N351 Urkerweg, tussen de aansluiting met de Fazantendrift (Tollebeek) en Amaliahof (Urk)

Vrijdag 20 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018

Extra reistijd voor (brom)fietsers door omleidingsroute; extra reistijd voor wegverkeer alleen tijdens driedaagse afsluiting Urkerweg

Reisinformatie  (brom)fietsers
Van vrijdag 20 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018 is het fietspad afgesloten tussen de aansluitingen met de Fazantendrift (Tollebeek) en Amaliahof (Urk). Een omleidingsroute voor doorgaand (brom)fietsverkeer via de Zuidwesterringweg en Staartweg staat met borden aangegeven. Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om met de (brom)fiets naar een woning en/of bedrijf te komen dat zich binnen het werkvak bevindt. Het is niet toegestaan met een (brom)fiets op de Urkerweg te rijden!

Wegverkeer
Van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 augustus 2018 wordt de Urkerweg dagelijks vanaf 9.00 uur afgesloten voor het verkeer. De omleidingsroute voor het doorgaande wegverkeer loopt via de Zuidwesterringweg, Staartweg en Singel. Tijdens deze afsluiting worden de inritten van de verschillende woningen opnieuw aangesloten op het fietspad en de weg

Herinrichting Leeuwenkruising

Deel - Kruispunt-De-Deel-Emmeloord-9-juli-2017-a.jpg De laatste week van augustus tot begin oktober is de kruising gestremd voor alle verkeer.

Het onoverzichtelijke kruispunt de Korte/Lange Dreef – Nagelerstraat- Meeuwenkant wordt na de zomervakantie opnieuw ingericht.
Er komen nieuwe verkeerslichten die zorgen voor een betere doorstroming. Ook wordt de inrichting voor fietsverkeer beter. Er komt geen rotonde, daarvoor is geen ruimte. De laatste week van augustus tot begin oktober is de kruising gestremd voor alle verkeer. Daarbij wordt rekening gehouden met de evenementen die in deze periode plaatsvinden.

De werkzaamheden zijn nodig voor een verkeersveilige en vlotte doorstroming van auto’s, fietsers en voetgangers. Ook voor de herinrichting van de Deel is deze aanpassing noodzakelijk.

Maandagavond 16 juli is er van 18.30 tot 20.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis en kunnen mensen zich laten informeren over de werkzaamheden, verwachte overlast en omleidingen.

Herinrichting Europalaan – Jumboplein

Jumbo - Shared-Space-Europalaan-Emmeloord-002.jpgStart werk: oktober/november 2018

Planning gereed: mei 2019

De afgelopen periode is onderzocht hoe de straten rond de Europalaan en Scandinaviëlaan als verblijfsgebied kunnen worden ingericht. Daarbij is rekening gehouden met de uitkomsten van een inloopavond met de mensen uit de naaste omgeving. De nadere uitwerking wordt op dit moment gedaan met omwonenden en ondernemers. De uitvoering van het werk zal in combinatie met geplande rioleringswerkzaamheden eind 2018 starten.

Brug - Brug-Marknesserweg-09-juli-2017-b.jpg

Bouw nieuwe Marknesserbrug begint in oktober

Inloopavond
Maandagavond 9 juli 2018 is er een inloopavond over de werkzaamheden. Tijdens de avond zijn medewerkers van aannemer Van Spijker Infrabouw BV, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de gemeente Noordoostpolder aanwezig om uitleg te geven over de bouw, en vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld overlast en alternatieve routes. De inloopavond is van 18.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis in Emmeloord.

Werkzaamheden
De aannemer gaat de werkzaamheden uitvoeren vanaf 1 oktober 2018 tot 1 april 2019. In die periode gelden er omleidingsroutes voor het autoverkeer. Deze gelden ook voor bestemmingsverkeer en vrachtverkeer. Voor voetgangers, (brom)fietsers en hulpdiensten wordt een tijdelijke noodbrug ter hoogte van de Barkstraat aangelegd. De Lemstervaart wordt gestremd voor het vaarverkeer.

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord