Markering - Markering-begraafplaats.jpg

Markering begraafplaats Schokland

De zuidelijk  gedeelte van het eiland Schokland was Protestants, Emmeloord hier op de noordpunt was Rooms Katholiek.
Van de oude Sint Michaëlkerk is niets over gebleven na de ontruiming in 1859. Naast deze kerk lag een kerkhof, omzoomd door een hek
Niemand die nu hier wandelt en recreëert , beseft dat hij op de laatste rustplaats van overleden Schokkers staat.

20180603_151936.jpg

Dit kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaressen Annet Bult en Marianne Meinema toont opnieuw de contouren van de dodenakker.

Van de website van Annet Bult :

De markering maakt zowel de vroegere bewoning als het inklinken en afkalven van het eiland zichtbaar.
Boven het eiland is een, door ijle verticale spijlen gedragen, horizontaal kader geplaatst waarin kruislings tegenover elkaar 4 bankjes zijn gevat.
Uit het kader zijn de namen van de hier begraven Schokkers gespaard.
De zon projecteert de namen op een vlak van grijswitte kleischelpen.
Op het laagste bankje kun je zitten. Het hoogste bankje vormt een poortje naar het achterliggende landschap.

Kort na de oplevering (mei 2007) heeft deze locatie de bestemming gekregen van strooiveld voor de as van overleden Schokker-nazaten.

Markering - 07.jpgMarkering - 09a.jpg


Markering - Markering-begraafplaats-drone.jpg

Foto: www.FlyingFlevoland.nl

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord