Dorpswapen Creil

In 1979 bestond Creil 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werd aan de dorpsbewoners gevraagd een dorpswapen te ontwerpen. Het ontwerp van de toen 10-jarige Jacco Wallinga werd uitgekozen. De Stichting voor Heraldiek en Banistiek heeft het verfijnd.

Jacco was heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Creil en dat is terug te zien in het ontwerp. Jacco koos voor een ruitvorm die symbool staat voor nieuw maagdelijk land. De halve oerboom symboliseert het Kreilerbos. De halve fleur-de-lis is een verwijzing naar het familiewapen van ir. Cornelis Lely, die in 1918 het plan tot afsluiting van de Zuiderzee indiende waar de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland hun bestaan aan te danken hebben. Het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag en de zeven banen van de Friese vlag verwijzen naar de twist tussen Graaf Floris van Holland en de Friese edelman Galama. De bovenkant van de ruit is omgeven door een gouden ring, met twee zilveren ploegscharen die de landbouw symboliseren. Onder de ruit is een zilveren anker afgebeeld, als symbool van de nu droge zeebodem waaraan Creil ‘verankerd’ is.

In tegenstelling tot gemeentewapens worden dorpswapens namelijk niet door de Hoge Raad van Adel geregistreerd. Toekenning gebeurt door de gemeente, die daar in een raadsvergadering over beslist. Het dorpswapen is in 1979 door de gemeente aan Creil toegekend.

Creil is één van de vier dorpen in de Noordoostpolder met een dorpswapen. De andere dorpen met een dorpswapen zijn Marknesse, Ens en Nagele.