Zwemmen in de gracht
Pieperswim

Zwemmen in de gracht van Emmeloord

Zwemmen in de gracht van Emmeloord

De boogbruggen over de gracht

  • De meest westelijke brug heet PIONIERSBRUG;
    deze brug ligt in het oude gedeelte van Emmeloord,  waar destijds de pioniers in het kamp woonden.
  • De LEEUWENBRUG bij de hervormde kerk is genoemd naar de stenen leeuwen die hier vroeger te vinden waren.
  • De brug tussen Lange Dreef en Cornelis Dirkszplein heet GEUZENBRUG. Cornelis Dirksz voerde de geuzen aan in de Slag op de Zuiderzee.
  • Bossu, zijn tegenstander was aanvoerder van de Spaanse vloot. Om die reden heet de brug tegenover de Bossulaan SPAANSEBRUG.

bruggen - bruggen-1.jpg

Boogbrug

Alleen de Leeuwenbrug heeft twee bogen.
De overige drie bruggen hebben één boog.

bruggen - Stadsgracht-1.jpg

bruggen - 5025f34a0ed445e429b0d10572d6738c.jpg

Grachten

bruggen - In-de-schetsontwerpen-van-Pouderoyen-uit-1942-en-1943-kreeg-Emmeloord-extra-grachten-ten-noorden-van-het-centrum-blauwe-stippellijn-op-kleurenschema-op-basis-van-het-schetsontwerp-1943.jpg

Na vele schetsen is het definitieve plan voor Emmeloord na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Ir. Pouderoyen.
In een eerdere schets was nog een tweede gracht opgenomen. (stippellijn).
Deze gracht  is later geschrapt.


Zuilengalerij

Ir. Pouderoyen had bij het tekenen van het centrumplein Emmeloord het San Marcoplein in Venetië voor ogen. (bron: NLE).
Op de Leeuwenbrug was een loggia gepland. Een overdekte zuilengalerij.
In de bestrating van de leeuwenbrug zijn duidelijk de contouren zichtbaar. >>

bruggen - Leeuwenbrug-005.jpg
Toch is de loggia nooit gebouwd. Ze zijn wel terug te vinden in de maquettes.
Wellicht waren de door Amsterdam aangeboden Leeuwen een pleister op de wond.

bruggen - manquette.jpg

bruggen - manquette2.jpg

Verlichting

Begin 2010 zijn de bruggen van verlichting voorzien.
Het heeft veel geld gekost (€ 40.000), en het resultaat viel tegen.
Op de foto staat het wel mooi. (foto G. Buchner)

bruggen - leeuwenbrug-verlicht.jpg

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord