Gebied Europalaan wordt Shared Space

De gemeente Noordoostpolder maakt verdere stappen bij de inrichting van een verblijfsgebied in de omgeving van de Jumbo aan de Europalaan in Emmeloord.
Ze gaat dit doen volgens het verkeersconcept van Shared Space.

Het uitgangspunt van Shared Space is dat verkeerssituaties worden afgehandeld op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden.
Verantwoordelijk wethouder Andries Poppe: ‘Door toepassing van het Shared Space-principe maken we van dit winkelgebied een mooi en veilig verblijfsgebied’.

Flevopost.pngEmmeloord – De gemeente Noordoostpolder wil verder met de herinrichting van het winkelgebied rond de Jumbo aan de Europalaan in Emmeloord. Voorstellen voor een mogelijk nieuwe situatie worden toegelicht tijdens een informatieavond op 23 oktober.

De afgelopen periode heeft de gemeente onderzocht hoe deze straten als verblijfsgebied kunnen worden ingericht. Daarbij is rekening gehouden met de uitkomsten van een inloopavond met de mensen uit de naaste omgeving. Ook is advies gevraagd bij het kenniscentrum Shared Space over het vervolgtraject.

Tijdens de inloopavond op maandag 23 oktober kunnen omwonenden en geïnteresseerden hun reactie geven. Doel is om vervolgens af te spreken hoe verder te gaan met de planuitwerking.

Jumbo - Shared-Space-Europalaan-Emmeloord-004.jpg

Samen Shared Space principes uitwerken
De afgelopen periode is onderzocht hoe de straten rond de Europalaan en Scandinaviëlaan als verblijfsgebied kunnen worden ingericht.
Daarbij is rekening gehouden met de uitkomsten van een inloopavond met de mensen uit de naaste omgeving.
Ook is advies gevraagd bij het kenniscentrum Shared Space over het vervolgtraject.

Uit dit alles kwam naar voren dat het ontwikkelen van een verblijfsgebied volgens het Shared Space-principe zich goed leent voor dit gebied.
Shared Space is een aanpak die normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer stimuleert.
Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar op de verantwoordelijkheid van de individuele weggebruikers.
Er zijn al wel ideeën hoe je dit zou kunnen doen, bijvoorbeeld met een pleinachtige inrichting.
De nadere uitwerking volgt met omwonenden en ondernemers.

Gesprekken starten na de zomer
Na de vakantieperiode gaan gemeente, bewoners en ondernemers de plannen samen verder uitwerken.
De uitvoering van het werk start in combinatie met geplande rioleringswerkzaamheden in de loop van 2018.

2519796