Het wapen van Noordoostpolder

Bij Koninklijk besluit op 16 juli 1963

 1. Linksboven:
  Achtergrondkleur azuur (blauw) met een zilveren Lely
  De Lely is natuurlijk voor minister van Waterstaat dr.ir. C. Lely, de “grand old man” van de Zuiderzee.
 2. Rechtsboven:
  Achtergrond in goud met een  burcht, kleur sabel.
  Het graafschap Kuinre omvatte de gehele tegenwoordige Noordoostpolder plus een gebied tussen Weststellingwerf en Vollenhove.
 3. Linksonder:
  Achtergrond kleur goud met Vijf strepen in kleur ‘ keel’
  Afgeleid van het oude wapenschild van Kuinre
 4. Rechtsonder :
  Achtergrond kleur azuur met een penning van zilver
  Kuinre had het muntrecht. Het muntatelier heeft in Emmeloord (Schokland) gestaan.

Het wapen is ontworpen door mr. G.A. Bontekoe, burgemeester van Ooststellingwerf.

Wapen van Blankenham  

Wapen van Kuinre

Brederwiede

Gemeentevlag en gemeentewapen

De kleuren van de vlag zijn ontleend aan het wapen. Alleen het geel en zwart is weggelaten.

Voor de burcht is rood gekozen omdat rood een beter kleuraccent geeft.

De lely is natuurlijk ontleend aan minister van Waterstaat dr.ir. C. Lely, de “grand old man” van de Zuiderzee.

De gemeenteraad stelde op 28 augustus 1963 de gemeentevlag vast.

Flevolande vlag.

Flevoland is bijna geheel op het water veroverd gebied. Symbolen van die overwinning staan daarom prominent op onze vlag.

 • Blauw staat voor het water
 • Geel voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw.
 • Groene baan symboliseert het landschap van Flevoland.
 • Linksboven ziet u een lelie. Dat is het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject.

De vlag is bedacht door het Amsterdamse bureau BRS en het provinciaal bestuur. Onze driekleur wapperde voor het eerst op 9 januari 1986 tijdens de bijzondere vergadering van de Staten ter gelegenheid van de proclamatie van de provincie. Bij de presentatie was Koningin Beatrix en Prins Claus aanwezig.

Oude logo Gemeente Noordoostpolder

De stijl kenmerkt zich door een logo, dat de eenheid van het gebied Noordoostpolder uitstraalt.
Het logo is een stilistische uiting van de contouren van Nederland met daarin Noordoostpolder, uitgevoerd in de kleuren blauw en groen.

Huidige beeldmerk Gemeente Noordoostpolder

Beeldmerk Noordoostpolder 2017


Kiekendief

De vogel achter het symbool: de kiekendieven van Flevoland

De kiekendief is een slanke roofvogel. Met zijn vleugels in een ondiepe V-vorm gehouden scheert hij laag over het land op zoek naar zijn prooi.
Net zoals de mensen zochten en vonden de kiekendieven vlak na de drooglegging kansen en mogelijkheden in het nieuwe land. Uitgestrekte braakgronden en rietvelden vormden namelijk een walhalla voor de kiekendieven. De hoeveelheid vogels die Flevoland in korte tijd vond was ongeëvenaard in Nederland en Europa. Je kon simpelweg geen bezoek brengen zonder dat de kiekendief zich liet zien: het symbool van de Provincie Flevoland was geboren.

Dertig jaar later is er veel veranderd in de polders, maar ook nu blijkt Flevoland een geschikt kiekendievengebied. Het is een van de twee gebieden in Nederland waar de bruine, maar ook de zeldzame blauwe en grauwe kiekendieven nog tot broeden komen. Flevoland is daarmee essentieel voor het voortbestaan van deze soorten. Ze voelen zich er niet alleen thuis in de moerasgebieden, maar juist ook in de grootschalige akkers. Doordat ze rust, ruimte en voldoende voedsel nodig hebben, zijn deze sierlijke roofvogels gidssoorten voor de kwaliteit van het landelijke gebied van Flevoland.

De Provincie wil ook in de toekomst haar symbool en het bijbehorende landschap behouden. Ze zet haar natuurbeleid dan ook in op het behoud van het leefgebied van de kiekendieven. De aanleg van kruiden- en bloemrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en bermen en aandacht voor kwaliteitsverbetering van natte natuur is hierbij niet alleen goed voor de natuur, maar zorgt ook voor een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.


Wapen Flevoland

De officiële beschrijving van het wapen van de provincie Flevoland luidt als volgt:
“Golvend doorsneden van azuur (blauw) en zilver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver.
Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.”

De lelie is afkomstig uit het wapen van Cornelis Lely. De zeeleeuw is een verwijzing naar de geschiedenis van Flevoland en naar het feit dat Flevoland op de zee veroverd is. Het bovenlijf van de zeeleeuw is van goud en de staart is van azuur.

Waterschap Noordoostpolder

“In zilver boven een burcht van keel, geopend en verlicht van het veld, met een opgetrokken valhek van sabel, beneden een schelvis van azuur; een schildzoom van azuur, waarin, uitgaande van het midden van de binnenzijden, de bovenhelften van vier lelies zijn uitgespaard. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.”

Het wapen is zilver van kleur met daarop een rode toren, de ingang is geopend en toont de kleur van het schild. Onder de toren een blauwe schelvis. Om het geheel heen een blauwe schildzoom met daarin vier keer de bovenzijde van een Franse lelie uitgesneden. Boven op het schild een gouden markiezenkroon.

Wapens van provincies van Nederland (wikipedia)

wapens-nederland.jpg

gemeentehuis-klok.jpgIn het gemeentehuis Noordoostpolder vindt u deze klok.
Natuurlijk Provincie Flevoland bovenin.

Wapens en vlaggen van de dorpen

Wat is een dorpswapen of wie bepaald een dorpsvlag.

In de Noordoostpolder heeft elk dorp een zogenaamd Dorpsbelang.
Deze verenigingen van dorpsbelangen hebben de dorpsvlaggen geïntroduceerd in de Noordoostpolder.
Een dorpswapen heeft geen juridische of wettelijke betekenis, dit in tegenstelling tot de wapens van Nederland, provincies, gemeenten en waterschappen.
Het is dus puur een onderscheidingsteken, zoals in vroeger tijd, toen met het wapen de grenzen van de heerlijkheid, baronie, markizaat, graafschap of hertogdom werd aangegeven, omdat het aantal mensen dat kon lezen toen laag was.

Kraggenburg heeft geen wapen en is ook het enige dorp in de Noordoostpolder zonder dorpsvlag.
Schokland heeft geen dorpsraad en dus ook geen dorpsvlag.
Emmeloord heeft als “stad” geen eigen stadswapen of stadsvlag.