Gebouwen ‘in the picture’

Gebouwen in het nieuws - Noordoostpolder Emmeloord

Golfslag

Voormalig verzorgingshuis (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) is in 1971 gebouwd naar ontwerp van Abe Bonnema.  Eind 2016 kocht de Urker Hindriks het gebouw voor 1 miljoen euro om er appartementen van te maken. Kleine appartementen. Te klein, oordeelde de gemeente. Meer iets  voor Poolse seizoensarbeiders. En het gebouw schijnt aan twee partijen te zijn verkocht. Emmeloord zit met een hoofdpijndossier. De oost-entree van Emmeloord gaat nu via een verroeste brug, langs een half gesloopt verzorgingshuis naar de verpauperde sloopflat van Van Staveren.

Golfslag Emmeloord

Golfslag Emmeloord

De Deel

Er wordt weer gebouwd op De Deel. En alles wat hier gebouwd wordt, maakt het aanzien van dit plein al snel mooier.
Ik zou er graag willen wonen.

Dit nieuw te bouwen pand staat weliswaar ‘in the picture’, maar is niet echt omstreden.
Het oude NAK gebouw wat hier ooit stond is al lang weg en vergeten. Het nieuwe gebouw wordt een prachtige aanwinst.
Beneden zijn commerciële ruimtes gepland, daarboven appartementen.
Het idee is ontwikkeld door PBV architecten en het pand wordt gebouwd door Oost en Van Tilburg Ontwikkeling uit Urk.

Iets meer omstreden, maar ook een prachtig pand is de locatie CWI van Sinke, op de plek van het voormalig arbeidsbureau.
Deze komt bij de nieuwe rotonde ‘Onder de Toren’ en maakt de bewoners aan de overkant van de straat niet blij.
Toch zijn bijde gebouwen een aanwinst voor het centrum.

Lees er meer over op : 

2 Ziekenhuizen ?

Hoe komt Emmeloord aan twee ziekenhuizen? De ellende begint in 1990 met de fusie van Dr. Jansenziekenhuis en MC Groep – Lelystad. Al snel zegt Lelystad dat er geen toekomst is voor Emmeloord. Bedden en apparatuur gaan naar Lelystad  en het gebouw wordt te koop gezet. Antonius wil het graag overnemen maar dat wil Lelystad niet. Daarop ging Antonius maar zelf bouwen. Als door een wesp gestoken heropende Lelystad snel weer Emmeloord.

Update 9 juli 2018 Financieele Dagblad.

De ziekenhuizen in Flevoland van zorgondernemer Loek Winter verkeren in financiële problemen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. De MC Groep  voldoet niet meer aan afspraken met de bank. De belangrijkste oorzaak van de financiële problemen in Flevoland, is te weinig patiënten.

Landbouwhuis

Vroeger stonden er twee kantoren op De Deel, gebouwd in 1956 en 1957,  oorspronkelijk bedoeld voor landbouworganisaties. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (gesloopt) en  het Coöperatieve Landbouwhuis. Toen de NAK verhuisde naar een nieuw pand aan de Randweg is dat pand gesloopt.  Het overgebleven gebouw, bekend als het Landbouwhuis, staat als gevolg van de herinrichting van De Deel nu ook op de nominatie om gesloopt te worden.


Poldertoren verkopen ?

Nieuwe Marknesserbrug

Brug - Brug-Marknesserweg-09-juli-2017-b.jpg

Opnieuw een tegenvaller voor de gemeente Noordoostpolder rond de vervanging van de ruim vijftig jaar oude Marknesserbrug. Na aanbesteding blijkt dat brug bijna zes ton duurder uitvalt als gekozen wordt voor de goedkoopste inschrijver. Een van de eerste besluiten die aan de kersverse gemeenteraad wordt voorgelegd volgende maand is extra budget beschikbaar stellen voor de nieuwe brug, de zogenaamde Stadspoortvariant. Als de raad het sein op groen zet, kunnen de werkzaamheden in oktober beginnen.

Lees meer >>

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord