Gebouwen ‘in the picture’

Gebouwen in het nieuws - Noordoostpolder Emmeloord

Golfslag

Voormalig verzorgingshuis (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) is in 1971 gebouwd naar ontwerp van Abe Bonnema.  Eind 2016 kocht de Urker Hindriks het gebouw voor 1 miljoen euro om er appartementen van te maken. Kleine appartementen. Te klein, oordeelde de gemeente. Meer iets  voor Poolse seizoensarbeiders. En het gebouw schijnt aan twee partijen te zijn verkocht. Emmeloord zit met een hoofdpijndossier. De oost-entree van Emmeloord gaat nu via een verroeste brug, langs een half gesloopt verzorgingshuis naar de verpauperde sloopflat van Van Staveren.

Golfslag Emmeloord

Golfslag Emmeloord

De Deel

Er wordt weer gebouwd op De Deel. En alles wat hier gebouwd wordt, maakt het aanzien van dit plein al snel mooier.
Ik wil er graag wonen.

Dit nieuw te bouwen pand staat weliswaar ‘in the picture’, maar is niet echt omstreden.
Het oude NAK gebouw wat hier ooit stond is al lang weg en vergeten. Het nieuwe gebouw wordt een prachtige aanwinst.
Beneden zijn commerciële ruimtes gepland, ook horeca en daarboven appartementen.
Het idee is ontwikkeld door PBV architecten en het pand wordt gebouwd door Oost en Van Tilburg Ontwikkeling uit Urk.


Iets meer omstreden, maar ook een prachtig pand wordt de locatie CWI van Sinke, op de plek van het voormalig arbeidsbureau.
Deze komt bij de nieuwe rotonde ‘Onder de Toren‘ en maakt de bewoners aan de overkant van de straat niet blij.
Toch zijn beide gebouwen een aanwinst voor het centrum.

Lees er meer over op : 

2 Ziekenhuizen ?

Hoe komt Emmeloord aan twee ziekenhuizen? De ellende begint in 1990 met de fusie van Dr. Jansenziekenhuis en MC Groep – Lelystad. Al snel zegt Lelystad dat er geen toekomst is voor Emmeloord. Bedden en apparatuur gaan op transport naar Lelystad  en het gebouw wordt te koop gezet. Antonius wil het graag overnemen maar dat wil Lelystad niet. Het gebouw was voor iedereen te koop, behalve ….
Daarop ging Antonius maar zelf bouwen. Honderd meter verderop de Urkerweg. Als door een wesp gestoken heropende Lelystad snel weer Emmeloord.

klik voor meer info

Landbouwhuis

Vroeger stonden er twee kantoren op De Deel, gebouwd in 1956 en 1957,  oorspronkelijk bedoeld voor landbouworganisaties. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (gesloopt) en  het Coöperatieve Landbouwhuis. Toen de NAK verhuisde naar een nieuw pand aan de Randweg is dat pand gesloopt.  Het overgebleven gebouw, bekend als het Landbouwhuis, staat als gevolg van de herinrichting van De Deel nu ook op de nominatie om gesloopt te worden.


Poldertoren verkopen ?

Nieuwe Marknesserbrug

Brug Marknesserweg over de Lemstervaart

Het kan zuur lopen. In 2017 is besloten de ruim vijftig jaar oude Marknesserbrug te vernieuwen voor 3,5 miljoen. VVD ging uiteindelijk tandenknarsend akkoord. Waren ze maar meteen gestart met de aanbesteding. Maar door het gesteggel heeft het geduurd tot 2018. En toen was de markt opeens een stuk meer overspannen. Na aanbesteding blijkt dat de brug bijna zes ton duurder uitvalt. Een passende naam: ‘de zure overspanning’.

Brug Marknesserweg over de Lemstervaart

Lees meer >>

Portal Emmeloord - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie.

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,