Een bericht van uitstel, maar zeker geen afstel!
Het moment van de Bieb Geschiedenis Quiz 2018 bleek voor meerdere deelnemers van vorig jaar een struikelblok, waardoor zij het voor dit jaar af moesten laten weten.
Het aantal aanmeldingen bleef daardoor achter bij de verwachting.
Deze beide feiten opgeteld heeft de organisatie doen besluiten de quiz uit te stellen naar een moment verderop in het jaar.

Wat komt dan meer in aanmerking dan een dag in oktober Maand van de Geschiedenis?

Er is nu gekozen voor

donderdag 11 oktober 2018 vanaf 19.30 uur.

Portal Emmeloord - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie.

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,