Diverse filmpjes uit de beginjaren van de Noordoostpolder.


 

De ontginning van de Noordoostpolder

 

 

   

Werken op nieuw land en Ontginning van de Noordoostpolder
Fragment uit de film “Werkkamp Noordoostpolder” uit 1946. Deze instructiefilm toont het leven in de woonbarakken. Deze barakken boden onderdak aan de vele arbeiders die werkten aan de ontginning van de Noordoostpolder. Bron: collectie Nieuw Land, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.  

Het begin van de Noordoostpolder, deel 1en 2

Een selectie uit de foto’s van het Nieuw Land Erfgoedcentrum.


  

Ontginning in Noordoostpolder voltooid 6 december 1949 en Hoe het begon; de Noordoostpolder
Fragment uit de film “35 jaar Noordoostpolder” uit 1977. De film laat de inpoldering en de drooglegging van de Noordoostpolder zien in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Bron: collectie Nieuw Land, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.


 

Pioniers, de kolonisten van de Noordoostpolder (Omroep Flevoland 19-05-2013)

 


Boeren uit het rampgebied vinden nieuwe toekomst in Noordoostpolder.

34 Zeeuwse boeren wier grond door de watersnoodramp onvruchtbaar is geworden, kunnen opnieuw beginnen in de Noordoostpolder.
Met beelden van een bijeenkomst in Goes waar de boeren officieel afstand doen van hun grond en een pachtakte ondertekenen, alsmede de boeren Schipper en Ruisen bij hun vernielde boerderijen in Zeeland en bij hun nieuwe boerderijen in de Noordoostpolder.


EERSTE OOGST NOORDOOSTPOLDER 1942


DROOGLEGGING IJSELMEER N.O. POLDER 1939


Bouw van een Schokbetonnen boerderijschuur in de Noordoostpolder.

Boerderijbouw in de Noordoostpolder / Reclamefilm van NV Schokbeton over de bouw van de montageschuren in de Noordoostpolder.
De bouw van een boerderijschuur wordt vastgelegd. (Collectie Nieuw Land, nr. 10025356, 1957)