Urkerland of Noordoostpolder

 

De nieuwe polders zouden de namen van de drooggelegde eilanden in de Zuiderzee dragen: Wieringen, Urk, Marken.
Gedacht wordt aan Urkerwaard, Urkermeer of  Urkerpolder.

De Wieringermeer had aanvankelijk als werknaam de Noordwestelijke Polder.
Het lag dus in de bedoeling om ook de werknaam Noord Oostelijke Polder te wijzigen in een definitieve naam.

Tijdens het droogvallen van de polder kiest een naamgevingscommissie onder leiding van ir. De Blocq van Kuffeler voor de naam Urkerland.
Zijn collega Smeding gaat akkoord, maar niet van harte.
In rapporten streept Smeding de naam ‘Urkerland’ door en vervangt deze door Noordoostpolder.

Waarom ?

In de oorlog is de polder een onderduikadres.  Zo wordt gespeeld met de initialen van de werknaam Noordoostpolder. Nederlands Onderduikers Paradijs heet de polder in de volksmond.

In 1947 wordt de redactiecommissie van de Nomina Geographica Neerlandica om advies gevraagd: hoe moet de nieuwe polder heten? De namen Noordoostpolder en Urkerwaard werden afgewezen. Urkerland is en blijft de beste naam. De poldercommissie van Smeding stelt de naamgeving verschillende keren aan de orde. De naam Noordoostpolder heeft volgens de leden in de bezettingstijd ‘voor tal van personen in het gehele land een bijzondere betekenis gekregen’.

De minister van Verkeer en Waterstaat verandert in 1948 eigenhandig de naam van de polder. Urkerland wordt Noordoostpolder.

In 1962 wordt het Gemeente Noordoostpolder, voor het héle gebied.

Een soort geuzennaam

Deze tekst komt van de website Nop in oorlogstijd

 

 

 

Huib van der Wal, 2014 :

Noordoostpolder heette van 1944 tot 1948 officieel Urkerland De Noordoostpolder en Urk hebben al vanaf de jaren veertig een bijzondere relatie. Het leven op het voormalige eiland veranderde ingrijpend doordat de Urkers ongevraagd een nieuwe polder in de achtertuin kregen. In de decennia daarna wisselden animositeit en samenwerking elkaar af. Al verschuiven de accenten steeds meer naar samenwerking en wederzijdse versterking. In deze context is het bijzonder om te weten dat de Noordoostpolder van 1944 tot 1948 officieel Urkerland heette!
Iemand die daar alles vanaf weet is Wim Logtmeijer, secretaris van de Canon De Noordoostpolder. Bestuurders en tientallen vrijwilligers hebben een website gemaakt en een boek uitgegeven over de geschiedenis van de Noordoostpolder. De Emmeloorder, voormalig directeur van een basisschool op Urk, zet met zichtbaar plezier de focus op dit bijzondere stukje regionale geschiedenis.

22 juni 1944: De werknaam Noordoostelijke Polder kwam al voor in het Plan Lely uit 1891.
In de jaren veertig, toen de drooglegging een feit was, werd gezocht naar een officiële naam.
Namen als Schokkerwaard, Urkerwaard en Nieuw Schokland haalden het niet. Het werd Urkerland.
Wim Logtmeijer tovert een officiële akte van 22 juni 1944 tevoorschijn van de secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat.
Daarin geeft de secretarisgeneraal aan dat de voorlopige naam van de nieuwe polder, die als werknaam de Noordoostelijke Polder had, Urkerland wordt.
Maar de nieuwe naam beklijft niet. Wim Logtmeijer heeft op basis van de onderzoeken voor de canon een filosofie over de redenen daarvan. ‘Het Departement van Waterstaat stond in 1944 onder controle van de Duitse bezetter.
We kunnen wel begrijpen dat voorstellen van zo’n ministerie bij een groot deel van de bevolking niet werden geaccepteerd.
Daar kwam bij dat Noordoostelijke Polder steeds meer een geuzennaam werd. De afkorting NOP werd zelfs een verzetsnaam.
In Amsterdam stond op bankjes en schuttingen: ga naar de NOP, het Nederlands Onderduikers Paradijs.’
Na de Tweede Wereldoorlog wordt Noordoostelijke Polder, de NOP, in het dagelijks leven uiteindelijk De Noordoostpolder.
In officiële stukken wordt nog wel Urkerland gebruikt. Dat is ook te zien op diverse kaarten

17 augustus 1948: Maar in Den Haag zien ze uiteindelijk in dat de bewoners van Urkerland deze naam niet willen.
In een officiële brief van 17 augustus 1948, Wim Logtmeijer legt ook deze op tafel, bepaalt de minister van Verkeer en Waterstaat dat de naam Urkerland wordt ingetrokken en wordt veranderd in Noordoostpolder.
Dit besluit wordt opgenomen in de Staatscourant van 20 augustus 1948.

Overigens is de naam Noordoostpolder ook daarna altijd aan discussie onderhevig geweest. In 1962, toen het openbaar lichaam een gemeente werd, twijfelden de eerste raadsleden en ambtenaren of de Noordoostpolder niet een negatieve sfeer opriep. In de jaren negentig laaide die discussie in het kader van citymarketing weer op. Maar de naam Noordoostpolder is er nog steeds. Al kunnen diegenen die dit willen er ook van maken: voormalig Urkerland.

Auteur: Huib van der Wal, 2014