20180603_154400.jpg

Oude haven Emmeloord

In 1839 is de Haven van Emmeloord aangelegd. Er was toen blijkbaar nog een groot vertrouwen in het eiland Schokland.
Er is wel flink geruzied over de plaats voor de haven.  Emmeloord in het noorden behoorde aan Holland en  Ens in het Zuiden gehoorde aan Overijssel.
Eigenlijk had Ens de beste papieren, maar Emmeloord de oudste rechten en ze hadden ook al een klein haventje waar veel schepen lagen, dus het werd Emmeloord.
De eerste havenmeester werd de Schokker schipper Kok. Zijn opvolger was Harmen Smit. Zij moesten de havengelden innen en dat viel niet mee, omdat gierige schippers hun schip soms buiten de haven aan de palen meerden. Maar betaald moest worden!

Toen Schokland in 1859 op gezag van Koning Willem III ontruimd werd, zou de haven ook worden ontmanteld.
Het was  Willem Jan Schuttevaer (de Koninklijke Schippersvereniging is naar hem vernoemd) die succesvol pleitte voor het behoud van de haven.

Bij slecht weer zochten de schippers hier beschutting tegen de harde westenwind en er werd vis verhandeld.
Tussen 1915 en 1932 stond bij de haven zelfs een visafslag.

Na de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 verloor de haven zijn functie en werd grotendeels afgebroken.
In de jaren tachtig zijn de havenhoofden gereconstrueerd.

Een ‘haven op het droge’.
Waar vind je zoiets.  Een markant verschijnsel in het moderne polderlandschap.

haven-vlakje.jpg

I

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord