20180603_154400.jpg

Oude haven Emmeloord

Van oudsher bestond de beroepsbevolking op Schokland uit vissers.
Met hun kleine scheepjes visten ze op de Zuiderzee en de Noordzee.
In heb begin van de 19e eeuw werd bij deze terp een haven aangelegd, beschermd door twee havenhoofden.
In 1838 werd de haven geheel vernieuwd en bood toen plaats aan ruim 300 vissersschepen.
Hoewel de bevolking van Schokland in 1859 het eiland verliet, bleef de haven in bedrijf.
Enkele havenmeesters regelden de havenactiviteiten.
Bij slecht weer zochten de schippers hier beschutting tegen de harde westenwind en er werd vis verhandeld.
Tussen 1915 en 1932 stond bij de haven een visafslag. De vangsten werden per opbod aan de handelaren verkocht en vervolgens naar de vaste wal verscheept.
Na de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 verloor de haven zijn functie en werd grotendeels afgebroken.

Naderhand zijn de havenhoofden gereconstrueerd.
De haven op het droge vormt nu een markant verschijnsel in het moderne polderlandschap.

haven-vlakje.jpg

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord