Hoogwaterkanon.jpg

 

5 – Hoogwaterkanon.

Dit grote gietijzeren kanon behoort niet tot de overblijfselen van Schokland.
Het is afkomstig van het waterschap Vollenhove, waar kanonnen dienden om bij dreigend gevaar van een doorbraak van de oude Zuiderzeedijk waarschuwingsschoten af te vuren.
In 1948 werd het door het Waterschap geschonken aan het toen pas opgerichte Museum Schokland.

 

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord