ZT - Hoogwatersteen-002.jpg

Op diverse plaatsen treffen we zogenaamde hoogwaterstenen aan.
Zij markeren het waterniveau bij stormrampen in 1825 en 1916.

Twee herinneringsstenen zijn ingemetseld in de muur van de pastorie.

De watersnoodramp van 1916 gaf aanleiding voor de start van de Zuiderzeewet (14 juni 1918)

ZT - Hoogwatersteen.jpg

14 jan. 1916 – let ook op de kernnetbout (meetspijker) meetpunt voor de landmeting van de Rijksdriehoeksmeting

ZT - Waterhoogte-002.jpg

Ingemetselde steen aan de zuidzijde van de voormalige kerk op het eiland Schokland: 4 ellen boven dagelijks water – 1 el = 69,4 cm

ZT - 14-1-1916.jpg

ZT - Waterhoogte.jpg

ZT - Waterhoogte-003.jpg

2519796