Kunst in Marknesse

Pionier - Pionier-vlakje.jpg
De Pionier
Kiepkar - kiepkar-vlakje.jpg
Kiepkar
LamGods - Kerk-Marknesse-vlakje.jpg
Lam Gods
Maria Sterre der Zee
naamlozen - Naamlozen-vlakje.jpg
Monument voor de naamlozen
Monument - monument-Marknesse-vlakje.jpg
Monument voor Geallieerde Vliegers
Drooglegging - drooglegging-vlakje.jpg
Polder en Drooglegging
WaterenLand - Water-en-Land-vlakje.jpg
Water en Land

Een overzicht van zowel beeldende kunst in de openbare ruimte, herinnerings- of herdenkingsmonumenten en cultuurmonumenten.

2519796