Misthoorn Schokland

Misthoorn

Misthoorn-binnen.jpgNadat Schokland in 1859 op gezag van de overheid moest worden ontruimd, bleven er een paar mensen op het eiland achter om zorg te dragen voor de haven en voor de vuurtorens. De overheid was van plan ook deze zorg te laten vervallen, maar door een initiatief van de schipper en handelaar Willem Jan Schuttevaer (1798 – 1881) , oprichter van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer werd in 1901 in ‘Emmeloord’ op het noordelijk deel van het eiland door Rijkswaterstaat een woning voor de lichtwachter gebouwd.

In 1921 werd nabij deze woning een tweede gebouw neergezet, dit misthoornhuisje.
In dit gebouw werd de misthoorn bediend.

Eeuwenlang waarschuwde men bij mist de schepen vanaf de wal met een schelp.
In dit gebouw stond een zware petroleum-motor die een compressor aandreef, die de lucht naar twee ketels perste.
Bij mist liet men de perslucht ontsnappen naar een hoorn op het dak.

Volgens overlevering leek het geluid op een loeiende koe.

Het gebouw deed verder diens als opslagplaats voor kolen en een paar olievaten.

Na de drooglegging van de Noordoostpolder werd de misthoorn overbodig en ontmanteld.
In de beginjaren van de Noordoostpolder werd dit piepkleine gebouwtje bewoont door een compleet gezin.

Vanaf eind jaren 50 werd het bebouw, evenals de lichtwachterswoning, gebruikt als depot voor het Museum Schokland.
In 1996 kreeg het zijn huidige functie. In 2002 is het gebouwtje in opdracht van de Gemeente Noordoostpolder ingrijpend gerenoveerd.

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord