Kiekendief, symbool van Flevoland

Kiekendief, symbool van Flevoland

De vogel achter het symbool: de kiekendieven van Flevoland

De kiekendief is een slanke roofvogel. Met zijn vleugels in een ondiepe V-vorm gehouden scheert hij laag over het land op zoek naar zijn prooi.
Net zoals de mensen zochten en vonden de kiekendieven vlak na de drooglegging kansen en mogelijkheden in het nieuwe land. Uitgestrekte braakgronden en rietvelden vormden namelijk een walhalla voor de kiekendieven. De hoeveelheid vogels die Flevoland in korte tijd vond was ongeëvenaard in Nederland en Europa. Je kon simpelweg geen bezoek brengen zonder dat de kiekendief zich liet zien: het symbool van de Provincie Flevoland was geboren.

Dertig jaar later is er veel veranderd in de polders, maar ook nu blijkt Flevoland een geschikt kiekendievengebied. Het is een van de twee gebieden in Nederland waar de bruine, maar ook de zeldzame blauwe en grauwe kiekendieven nog tot broeden komen. Flevoland is daarmee essentieel voor het voortbestaan van deze soorten. Ze voelen zich er niet alleen thuis in de moerasgebieden, maar juist ook in de grootschalige akkers. Doordat ze rust, ruimte en voldoende voedsel nodig hebben, zijn deze sierlijke roofvogels gidssoorten voor de kwaliteit van het landelijke gebied van Flevoland.

De Provincie wil ook in de toekomst haar symbool en het bijbehorende landschap behouden. Ze zet haar natuurbeleid dan ook in op het behoud van het leefgebied van de kiekendieven. De aanleg van kruiden- en bloemrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en bermen en aandacht voor kwaliteitsverbetering van natte natuur is hierbij niet alleen goed voor de natuur, maar zorgt ook voor een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.

 

Flevoland is een van de weinig plekken in Nederland waar de kiekendief nog voorkomt. Nog voor het ontstaan van de provincie Flevoland als instituut was de vogel al het symbool van Flevoland.

De rijksdienst voor de IJsselmeerpolders gebruikte jarenlang de kiekendief als beeldmerk, nadat technisch tekenaar Jan van Dijk een exemplaar had getekend voor de Atlas van Flevoland.

De VVV had jarenlang de rechten op gebruik van het beeldmerk, na het faillissement van deze organisatie in Flevoland, nam de provincie die over.

De sticker met de kiekendief siert nog altijd menige auto, maar het worden er wel steeds minder.

De autosticker is het meest zichtbare onderdeel, maar er zijn ook theelepels, beeldjes van brons of tin en muntjes van de kiekendief. De nieuwe sticker ziet er iets anders uit dan de vorige en is in allerlei kleuren te koop: zwart, wit, groen, rood, blauw, zilver en grijs. De kleur verschilt trouwens per gemeente.