Erehof

 

Erehof Emmeloord

 

Plaats: Algemene Begraafplaats Emmeloord Espelerlaan

Geplaatst: 1948

 

Vier oorlogsgraven '40-'45 van in Noordoostpolder gesneuvelde geallieerden van de neergestorte bommenwerper bij Blankenham.

 

  1. Canada :  WILLIAM HAROLD STANLEY BYERS
  2. Nieuw Zeeland : PERCY FREDERICK MEADOWS COOKE
  3. UK : ARTHUR WILLIAM JEFFRIES
  4. UK : WILLIAM CHRISTOPHER WOOD

 

Op 12 oktober 1941 werd een Wellingtonbommenwerper, de R 1757 van het 57e Squadron, aangevallen door een nachtjager.
Als gevolg hiervan stortte het toestel neer op ongeveer 3 km afstand van Blankenham aan de rand van de Noordoostpolder.
Bij de crash kwamen vijf bemanningsleden om het leven.
Eén lid van de bemanning, H.L. Myers, ligt begraven op de algemene begraafplaats te Kuinre (Erehof Kuinre).
De overige vier bemanningsleden werden pas na de oorlog geborgen en zijn op 5 maart 1948 begraven op het erehof Emmeloord.
Het enige overlevende bemanningslid, de boordschutter L. Rickard, werd in Blokzijl krijgsgevangen gemaakt.
Meer info op nopinoorlogstijd.nl

 

  • 0249080930183158
  • 0917080930183207
  • 8097080930183216
  • 9392080930183224

 

De oorlogsgraven zijn aangelegd onder de vlag van de CWGC.

 

 

COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

De Commonwealth War Graves Commission (link CWGC) werd in 1917 gesticht.
De commissie is verantwoordelijk voor de marketing en het onderhoud van de graven van de Gemenebeststrijdkrachten die tijdens de beide wereldoorlogen sneuvelden.
De commissie staat in voor 2.7 miljoen gesneuvelden verspreid over 149 landen.
De fondsen komen van de zes Gemenebest landen.   Het Verenigd Koninkrijk zorgt voor 78% van het totale budget.
Een kantoor in Ieper (België)  is verantwoordelijk voor de Gemenebest begraafplaatsen en monumenten in Nederland en tien andere landen in Noord-Europa (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Noorwegen, Polen en Zweden).

 

 

 

 

Grafstenen

De grafstenen zijn rechthoekige met een afgeronde bovenkant.
De grafstenen hebben een afmeting van 81 cm hoog, 38 cm breed en 7,5 cm dik.
De stenen zijn vervaardigd uit Portlandsteen afkomstig van de Engelse zuidkust nabij Portland.
Het is een goedkoop, wit fossiel gesteente, waardoor men nog regelmatig grafstenen terugvindt met fossielen.
Portlandsteen raakt snel aangetast met algen en mos en moet om de twee jaar met stoom gereinigd worden.
Daarom is men ze later gaan maken van Boticino, een Italiaans marmerachtig gesteente uit Brescia in het noorden van Italië.

Op elke steen is een kruis gegraveerd, uitgezonderd voor die gesneuvelden waarvan de familie aangaf dat ze tot een andere godsdienst behoorden;
daar wordt dan geen of een ander symbool gebruikt.
Er wordt geen symbool gebruikt als de gesneuvelde tot geen religie behoorde.
Daarnaast zijn ook de naam en de rang en het symbool van de eenheid vermeld.
Sommige graven dragen een persoonlijke inscriptie, gekozen door de naasten.

 

Bij de graven is ook een Klaproos of zgn. Poppy geplaatst.

 

De klaproos:

 

 

Met het dragen van een ‘poppy’, ofwel klaproos, herdenken Britten de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle conflicten sinds die tijd. Dankzij haar bloedrode blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste is zij een toepasselijk symbool voor alle gesneuvelde soldaten.

Het symbool komt voort uit het idee dat de plant groeide op plaatsen waar iemand vermoord was: de bloem zou het bloed van het slachtoffer hebben omgezet in die mooie rode kleur.
Lang is gedacht dat er daarom zoveel klaprozen op slagvelden te vinden waren. Dat komt echter doordat de zaden van de bloem pas ontkiemen als ze aan licht worden blootgesteld.
De als gevolg van gevechten en bombardementen omgewoelde grond rond de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zorgde voor een ideale voedingsbodem.

 

 

 

 

Remembrance Day - 11 november

ook wel Armistice Day of Poppy Day is in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.
De dag wordt gevierd op 11 november maar de eigenlijke plechtige herdenking vindt plaats op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van die datum.
Die dag wordt Remembrance Sunday genoemd. De datum 11 november is de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde.
Op de zondag wordt om 11.00 's ochtends overal in het land twee minuten stilte in acht genomen en worden er kransen gelegd.
Dus zoals wij in Nederland op 4 mei stil staan bij de slachtoffers van de tweede wereldoorlog, doen deze landen dat op 11 november.

 

 

In Flanders fields

 

In Flanders fields is waarschijnlijk het bekendste gedicht over de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een van de eerste dagen van de tweede slag om Yper (2 mei 1915) werd een jonge Cabadese artillerist, luitenant Alexis Helmer gedood, door Duits graanaatvuur. Hij diende in hetzelfde Canadese artillerie onderdeel als zijn vriend, de Canadese dokter en artillerie commandant majoor John McCrae.

Omdat de legeraalmoezier was weggeroepen leidde McCrae de begrafenisdienst. Later die avond zou McCrae zijn begonnen zijn aan zijn gedicht In Flanders Fields. 

 

 

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

 
De eerste Nederlandse vertaling 1919
Rachel Schaballie
De kollebloemen van Vlaanderen 
In 2000 vertaalt en bewerkt
Tom Lanoye 
In Vlaamse velden
Vlaanderens hart bloedt in zijn kollebloemen open,
tussen de kruisjes door, die, rij naast rij geplant,
het simpel teeken zijn, waaronder wij steeds hoopen,
dat onze milde dood de vree werd voor dit land.
Bij rooden dageraad volgden wij in het blauwe
den zoeten leeuwerik, wiens jubel werd gestoord
door schroot en vloek en klacht. Tot men ons kwam houwen
en op dit Vlaamsche veld ons streven werd gesmoord.
Gij, die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen,
verheft ze naar het licht, elk roepe een nieuwen held:
verbreekt gij onze trouw, dan wordt in wreedste koortsen
ons 't heilig verbod te slapen in dit veld:
in elke kollebloem zouden wij blijvend bloeden!
In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.
 
 
 

Luitenant-kolonel John Alexander McCrae  (1872 - 1918) was een Canadese dichter, arts, auteur, kunstenaar, militair tijdens de Eerste Wereldoorlog en een chirurg tijdens de Slagen om Ieper. McCrae is geboren in Guelph, Ontario. Hij is het meest bekend door het schrijven van het gedicht In Flanders Fields.

Voordat John McCrae op 28 januari 1918 overleed aan de gevolgen van longontsteking heeft hij nog mee mogen maken hoe succesvol zijn gedicht werd. 

Het werd vertaald in vele talen en kwam ook de Amerikaanse dichteres Moina Michael (1869-1944) onder ogen.
Zij was de eerste die op het idee kwam om de klaproos te gebruiken als symbool voor de gevallenen.
Zij verkocht zelfs klaprozen om de opbrengst aan behoeftige oud soldaten te geven.
De liefdadigheidsorganisatie ‘The Royal British Legion’ hield in 1921 de eerste officiële Armistice day, ofwel wapenstilstandsdag, om de gesneuvelden te herdenken.
Tegenwoordig zet deze organisatie zich met behulp van vele donaties nog steeds in voor oorlogsveteranen en hun familie, ook voor soldaten die al dan niet invalide terugkeerden uit recente conflictgebieden zoals Afghanistan.
Met behulp van de opgespelde klaprozen kunnen mensen laten zien dat ze betrokken zijn en dat ze doneren. 

 

 

Name Rank Service Number Date of Death Age Regiment / Service Service Country
BYERS, WILLIAM HAROLD STANLEY Flight Sergeant R/68121 12/10/1941   Royal Canadian Air Force Canadian
COOKE, PERCY FREDERICK MEADOWS Sergeant 404531 12/10/1941 21 Royal New Zealand Air Force New Zealand
JEFFRIES, ARTHUR WILLIAM Sergeant 1259260 12/10/1941 29 Royal Air Force Volunteer Reserve United Kingdom
WOOD, WILLIAM CHRISTOPHER Sergeant 1261700 12/10/1941 22 Royal Air Force Volunteer Reserve United Kingdom

 

 

 

Bron: wikipedia foto's: Rob Kreukniet