De Leeuwen

De Noordoostpolder heeft een haat-liefde relatie met de leeuwen.

Hoe het allemaal begon  .….

 . 

De Noordoostpolder

heeft een haat-liefde relatie

met de leeuwen.

Hoe het allemaal begon  .….

.

.

Leeuwen - Leeuwen-van-Zeeburg.jpg

Zeeburg

De vier leeuwenbeelden zijn aan het eind van de negentiende eeuw gemaakt door Bart van Hoven  en stonden voor de grote sluis van het Merwedekanaal bij Zeeburg.
Zij bewaakten vanaf 1891 de syphon onder het toenmalig Merwedekanaal.
De syphon werd aangelegd om het Amsterdamse grachtenwater onder het nieuwe kanaal door in het IJ te spuien en het frisse water van het IJ in de grachten binnen te laten.

Toen de syphon in 1942 werd vervangen tijdens de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal (een verbreding en verlenging van het bestaande Merwedekanaal), stonden de leeuwen in de weg en werden ze opgeslagen.
Toen de  Noordoostpolder in 1952 zijn 10 jarig bestaan vierde, zijn de standbeelden door Amsterdam aangeboden aan  de ‘Directie van de Dienst der Zuiderzeewerken’ (het toenmalig gemeentebestuur van Noordoostpolder) die het vervolgens schonk aan het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder.

.


  

.


Leeuwen - De-4-leeuwen-geschonken-door-de-gemeente-Zeeburg-Bij-Amsterdam-Ze-stonden-op-de-havenhoofden-Op-de-achtergrond-de-NH-kerk-De-Hoeksteen.png

Tien jaar Noordoostpolder

‘Tien jaar Noordoostpolder’ werd aangegrepen voor het vervaardigen van een Leeuwenmonument op De Deel.

Het ontwerp kwam van de stedenbouwkundige Theo Verlaan, een architect in dienst van  De Directie Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken, de voorloper van de Gemeente Noordoostpolder.
De brug over de stadsgracht, vlak bij de geplaatste leeuwen kreeg de naam  “De leeuwenbrug”.

.


De Sokkel

Noordoostpolder. Scheepswrak R43, vergaan in de 17e eeuw.

In Zeeburg stonden de leeuwen, gemaakt van Franse bergsteen op een granieten voet.
Hier werden ze geplaatst op een sokkel die bekleed werd met Bentheimer zandsteen, gevonden in een scheepswrak die in 1948 op de droogevallen noordoostpolder-bodem geborgen werd .

En Emmeloord was er blij mee.

.Leeuwen - Setje-Leeuwen.jpgSymmetrie

De leeuwen lijken exact gelijk, maar er is symmetrie.
De ene leeuw heeft zijn rechter poot over de linker poot geslagen terwijl dat bij de andere leeuw andersom is.

.


Op de aschtergrond 'School met den Bijbel, De Guide de Bres'

Op de aschtergrond ‘School met den Bijbel, De Guide de Bres’

In opslag

Later, in 1964 vond men dat de leeuwen het kruispunt onveilig maakte.
Ze stonden dus weer in de weg.
Daarom werden ze verwijderd en ‘tijdelijk’ bewaard op de gemeentewerf aan de Nijverheidsstraat.

.


Een leeuw geschonken aan Blankenham

bron: Luttelgeest.nl

In de Oudejaarsnacht van 1964 roofden inwoners van Luttelgeest het Hoogwater-Kanon van Blankenham.
Het kanon werd overigens keurig teruggebracht.
De toenmalige Burgemeester van Noordoostpolder stelde voor dat één van de leeuwen naast het kanon de wacht moest houden en gaf daarvoor een leeuw kado aan Blankenham.
De bevolking van Noordoostpolder stond op zijn achterste benen. De leeuw kwam retour.  (Zie krantenknipsels onderaan)
Volgens Blankenham hebben zij het kanon moedig heroverd en meteen een leeuw als  krijgsbuit meegenomen. Maar dat is niet zo hoor.

.


Kraggenburg.

Tijdens een oudejaarsstunt op 1 januari 1965 heeft Kraggenburg één van de leeuwen ‘gepikt’ en versleept naar Kraggenburg.
De gemeente Noordoostpolder toonde zich een goed verliezer en schonk Kraggenburg een tweede leeuw.
Deze staan nu aan de poort van het dorp.
Sindsdien wordt het dorp wel Leeuwenburg genoemd, heet de carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes en wordt in de winter de Leeuwenronde geschaatst.

Ze hebben een gespiegeld stelletje.

Nadat de leeuwen aan Kraggenburg geschonken waren, heeft de gemeente de Bentheimer zandsteen van de sokkel  geschonken aan dhr Togtema, landbouwer  aan de Oosteringweg op wiens land het wrak gelegen had.

.


Leeuwen - Setje-Leeuwen-2.jpgMeldestraat

De gemeente -wakker geschud-  plaatste de resterende twee leeuwen aan de Meldestraat.
Daar staan ze nu nog. Beetje verscholen in het gras, niet meer op een mooie hoe sokkel, maar ’t zijn dieren.

.


Leeuwen - Nagele-leeuw-t-schokkererf.jpgNagele

Tijdens de jaarwisseling 1975 1976 heeft Nagele een leeuw versleept van Kraggenburg naar Nagele.
Het dier moest per omgaande teruggebracht worden.
Nagele (Piet van der Sar) heeft via een gipsen mal een kopie gemaakt van de leeuw.
Deze leeuw staat nu in Nagele, maar de kwaliteit is slecht.
Het droeve aftreksel in de naam ‘Koning der Dieren’ niet waard.

.


Leeuwen - leeuw-Emmeloord-1.jpgPoldertoren

In 2010 is het plein rond De Poldertoren opgeknapt.
Naar een idee van kunstenares Marieke van Diemen heeft men een afgietsel gemaakt van één van de leeuwen aan de Meldestraat en vier replica’s gemaakt.
Daarom is hier  van symmetrie geen sprake meer. De ene leeuw had zijn rechter poot over de linker poot geslagen terwijl dat bij de andere leeuw andersom was.
Toch zijn ook deze vier leeuwen niet exact gelijk. Marieke van Diemen heeft bewust bij iedere individuele leeuw enkele ‘onvolmaaktheden’ aangebracht.
De ‘echte leeuwen’ zijn uit steen gehouwen. Deze leeuwen zijn met behulp van een rubber mal nagemaakt en gegoten van zwart ‘basalt beton’.
Deze  leeuwen met als naam Lion Noir zijn op 22 april 2010 geplaatst.

bron en foto’s  mariekevandiemen.nl

.


 

Leeuwen - nieuwe-oude-leeuwen.jpgMaar het verhaal gaat verder ……

Wanneer in 2013-2015 de laatste resten van het oude sluiscomplex aan het Amsterdam-Rijnkanaal gesloopt worden,
vraagt Rijkswaterstaatmedewerker Herman van Dijk zich af waar hun leeuwen toch gebleven zijn.
Herman  zet zijn tanden er in. ‘ Wie heeft die Leeuwen’.
Even googelen > emmeloord.info
De Noordoostpolder dus !
En zij willen ze niet teruggeven.  Kraggenburg zeker niet. Ze zijn niet zot.

Een grote meevaller voor Van Dijk is dat de leeuwenmal – waarmee nieuwe leeuwen afgegoten kunnen worden – nog steeds in Emmeloordse handen is én dat Emmeloord bereid is deze mal ter beschikking te stellen.

Alhoewel vastgesteld moet worden dat de oorspronkelijke roofdieren nog steeds in de Noordoostpolder staan, kunnen we stellen dat sinds 2015 weer vier leeuwen pronken aan de ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal.

.


Er zijn nu dus 13 leeuwen.

  • Twee originelen aan de Meldestraat
  • Twee originelen in Kraggenburg
  • Vier replica’s onder de Poldertoren
  • Eén replica in Nagele
  • Vier nieuwe oude leeuwen in Zeeburg

 


.

Gipsen model

Leeuwen - Leeuw-voor-J.M.F.-Wellan.jpgLeeuwen - Verzendkaartje-liggende-leeuw-voor-Wellan.jpg

In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich nog een klein gipsen model van één van deze leeuwen.
Dit model werd in 1890 aangeboden aan J.M.F. Wellan,  één van de ontwerpers van het Merwedekanaal.

hoogte 22 cm
breedte 33.2 cm
diepte 16.5 cm

Maakt dit 14 exemplaren ?

Wellan was van 1 nov 1894 tot 1 okt 1900 hoofdinspecteur was bij ’s Rijks Waterstaat, (later: Rijkswaterstaat)
Aardig te vermelden is dat J.M.F. Wellan ook onderzoek heeft gedaan naar het “droogmaak-plan Zuiderzee” van zijn Rijkswaterstaat collega J.A. Beijerick. Een plan dat later door T.J. Stieltjes werd omgewerkt en ingediend.

bron https://hart.amsterdam/nl/page/117887
http://hdl.handle.net/11259/collection.54404
http://data.collectienederland.nl/page/aggregation/amsterdam-museum/54403

.


Wie was Bart van Hoven.

Den Haag, 17 maart 1850 – Amsterdam, 9 februari 1914
was een Nederlandse beeldhouwer.

Van Hove kwam voort uit een kunstenaarsgeslacht; zowel zijn grootvader Bartholomeus Johannes van Hove (1790-1880) als zijn vader Johannes Huybertus van Hove (1827-1881) was kunstschilder.
Zelf studeerde hij eerst aan de Haagse Tekenacademie in zijn geboorteplaats en vervolgens van 1870 tot 1874 aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen.
Daarna had hij tot 1878 les van P.J. Cavelier in Parijs.
Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst van Prins Hendrik.
In 1881 maakte hij een studiereis naar Italië.
Na terugkomst in 1882 ging hij in Amsterdam wonen.

In 1885 werd Van Hove leraar aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus in de hoofdstad en van 1889 tot 1900 was hij daar directeur. In 1900 werd hij hoogleraar aan de Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam, wat hij tot zijn dood in 1914 zou blijven. Bovendien is Bart van Hove meerdere jaren voorzitter geweest van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae.

Als beeldhouwer maakte hij vooral veel portretbustes en standbeelden.

Leeuwen - BartvanHove.jpgIn Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 1899
door John F. Hulk:

De vier uit Franschen bergsteen gehouwen leeuwen,  welke, liggende op hunne granieten voetstukken,
de groote sluis van het Merwedekanaal bij Zeeburg een monumentaal karakter verleenen, geven een impressie van kracht en majesteit; karaktervolle getuigen van het veelzijdig talent van den kunstenaar en diens doorwrochte kennis der natuur.

De Leeuwen zijn door onze toenmalige burgemeester ook wel eens weggegeven :

De firma http://www.authentiekeplafonds.nl/ heeft de mal gemaakt,
Nimis Beton te De  Cruquius heeft de replica’s gemaakt.

Wat is een syphon of knijpduiker:

Als twee waterwegen elkaar kruisen kan één ervan ter plaatse van de kruising uitgevoerd worden als een syphon.
De koker ligt dan over of in de bodem van de andere waterweg. Voorbeeld is de syphon bij het gemaal Zeeburg, waar het Lozingskanaal onder het AmsterdamRijnkanaal doorgevoerd wordt.
Klik de afbeelding hieronder voor een diaserie die Rijkswaterstaat maakte van de plaatsing van een nieuwe syphon.

Gestoord.
Iemand stoorde zich eens aan het feit dat ik op de foto sta met de Leeuw van Amsterdam in plaats van Emmeloord.

Lübecker Löwen

Lübecker Löwen

De Leeuw en ik hadden daar zichtbaar schik om. (Lübeck)

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord