Kerk De Hoeksteen.

Emmeloord, Nagelerstraat 2a

Met deze hervormde kerk met bijgebouwen uit 1950 conformeerde de eigenzinnige architect S. van Ravesteijn zich op geheel eigen wijze aan de Delftse- Schoolstijl.
Door de toepassing van veel verschillende decoratieve elementen, zoals bijvoorbeeld de maniëristische vensters in de zijgevels van het schip en het diverse sier(metsel)werk, is een voor de Noordoostpolder bijna frivool eindresultaat bereikt.
Kenners kunnen in de architectuur van De Hoeksteen aardige vondsten ontdekken, waarvan vele van Zuid-Europese oorsprong.
Architect Van Ravensteyn koos echter in hoofdlijn voor degelijkheid en eenvoud; hij deed niet mee aan experimenten. Van Ravesteyn (1889 – 1983) uit Utrecht stond destijds bekend als ontwerper van een aantal NS-stations, waarbij hij zich liet inspireren door vormen uit de achttiende eeuw.Diergaarde Blijdorp (1940) staat ook op zijn naam. De Utrechter had echter nog niet eerder een kerk ontworpen.
Misschien mede daarom ook plaatste de Directie van de Wieringermeerpolder, afdeling NOP-Werken, de nodige kanttekeningen bij het eerste ontwerp van Van Ravesteyn. Zo pleitte het hoofd van de bouwkundige afdeling A.D. van Eck ervoor om de toren met vier meter (van 21 naar 25 meter te verhogen, omdat kerk-torens een dominante positie in het stadsbeeld zouden moeten innemen.
De vorm van de ramen veranderde en zo waren er nog wat aanpassingen.
De kosten zouden uiteindelijk rond de ƒ 500.000,– uitkomen.

Boven de toegangsdeur is een cirkel van twaalf stenen rond twee gekruiste bakstenen te zien.Het staat symbool voor Christus en de twaalf discipelen. Hetzelfde symbool is ook aan de andere kant van de buitengevel te zien.
Voor die vijf ton kreeg Emmeloord een kerk, een toren, een pastorie met garage, een kosterswoning en drie zalen.
Na een bouwperiode van een jaar – op 19 maart 1951 ging de eerste paal de grond in – leverde de firma Oordt uit Vriezenveen de kerk op.