Het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis.

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden.

De Noordoostpolder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontgonnen en in cultuur gebracht door arbeiders uit heel Nederland.
Ze groeven kavelsloten en greppels. Dit was zwaar. Sommige arbeiders kregen last van rugklachten.
Door slechte hygiëne in de arbeidersbarakken liepen velen griep, dysenterie of schurft op.
Ook brachten arbeiders geslachtsziekten mee van het ‘oude land’.
Sommigen probeerden aan het zware werk te ontkomen door ziekte te simuleren.

Op 15 maart 1943 nam de Directie van de Wieringermeer, die verantwoordelijk was voor het ontginnen en in cultuur brengen van de Noordoostpolder, bij Vollenhove een barak als noodziekenhuis in gebruik. Hier konden eenvoudige ingrepen worden verricht, zoals het zetten van breuken en blindedarmoperaties. Ook konden lijders aan besmettelijke ziekten in de barak in quarantaine worden gehouden. Bovendien konden arbeiders van wie gedacht werd dat zij simuleerden er worden geobserveerd.

Het noodziekenhuis had 48 bedden. In 1944 kwam er een barak bij, zodat de capaciteit verdubbelde. De omstandigheden waren aanvankelijk primitief. Patiënten lagen op strozakken in kribben. De Duitsers vorderden al snel de ambulance. Er was verder een auto zonder motor beschikbaar. Deze moest door een paard worden voortgetrokken. Ook had het noodziekenhuis rijwielbrancards. In 1944 kreeg het ziekenhuis een röntgenapparaat waarmee arbeiders konden worden onderzocht op tuberculose.

Tijdens de oorlog werden niet alleen polderwerkers, maar ook permanente bewoners en bewoners van de randgemeenten in Vollenhove verzorgd. Het noodziekenhuis ontwikkelde zich na de bevrijding tot een klein streekziekenhuis. In 1950 vestigde internist A.W. van Brakel zich er als eerste specialist permanent. In 1956 werd het noodziekenhuis afgebroken. In afwachting van de bouw van een permanent streekziekenhuis liet de Directie aan de Staalstraat in Emmeloord een tijdelijk ziekenhuis bouwen.

Bron : Remco van Diepen, onderzoeker Nieuw Land Erfgoedcentrum

Wie was DR. J.H. JANSEN

In het trappenhuis van het Dr. J.H. Jansen Ziekenhuis in Emmeloord is een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan Dr. J.H. Jansen.

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden.

Dokter Jansen was kort na de oorlog de eerste huisarts in de Noordoostpolder. Hij kwam om bij een motorongeluk en werd diep betreurd door de bevolking. De modderige wegen in de nieuwe polder leidden toen tot veel verkeersongevallen.

Jansen was huisarts in Emmeloord van 1944 tot 1950. Hij kwam op 3 januari 1944 met zijn echtgenote naar Emmeloord, waar hij werd gehuisvest op hospitaal-aak in de Urkervaart. Hij was verbonden aan de Geneeskundige Polderdienst, maar was niet de eerste arts. Dit was Iwema te Ramspol en dokter Rijkens. In juli 1944 betrok het gezin Jansen een woonhuis aan de Espelerlaan 35. Jansen nam ook Marknesse voor zijn rekening, toen Rijkens naar Indië ging.
In 1949 vestigde hij zich als zelfstandig arts. Jansen overleed aan de gevolgen van een motorongeluk (zie: De Noordoostpolder, 6 oktober 1950).
Het J.H. Jansenziekenhuis in Emmeloord is naar hem vernoemd.

Note bij de bovenste foto:
Vrijdag 13 april 2012 legde de jongste kleinzoon van Dokter J.H. Jansen bloemen namens alle kleinkinderen bij de plaquette in het Dokter J.H. Jansen centrum

Op 13 april 1962 legde Tilly Jansen, een dochter van huisarts Jansen, dan toch de eerste steen voor het Dokter J.H. Jansen ziekenhuis. Op 3 januari 1964 werd de eerste patiënt het ziekenhuis binnengedragen

Antonius en MC Groep gaan samenwerken

algemeen - omroep-flevoland.png3 juli 2017

De Antonius Zorggroep en MC Groep gaan samenwerken in Emmeloord. Vanaf januari bieden de beide ziekenhuizen zorg aan in het Dokter J.H. Jansencentrum aan de Urkerweg. De MC Groep is nu ook al in dit pand gevestigd.

Het plan komt niet uit de lucht vallen. Eind 2015 tekenden de twee partijen al een intentieovereenkomst om samen te werken. In de tussentijd is onderzocht hoe ze dat precies kunnen doen. Daar is nu uitgekomen dat ze samen gaan werken vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum. Nieuwbouw op de plek van het Antonius ziekenhuis in Emmeloord bleek onhaalbaar. Als de samenwerking in januari van start gaat, zal het Antonius Ziekenhuis uit de tijdelijke huisvesting aan de Urkerweg vertrekken.

Een projectgroep onderzoekt de komende maanden hoe de specialismen vanaf volgend jaar praktisch gezien het beste zorg kunnen bieden en van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken. Overigens zijn er nog geen plannen om in Emmeloord weer operaties uit te gaan voeren.

In een gezamenlijk persbericht staat dat beide ziekenhuizen zelfstandig blijven en hun eigen identiteit behouden. In hetzelfde bericht laat wethouder Hennie Bogaards van gemeente Noordoostpolder weten blij te zijn met de ontwikkeling


Wat moet Emmeloord met twee ziekenhuizen.
Eigenlijk onze real-time Polder soap.

De ellende begint in 1990 met de fusie van het Dokter  J.H. Jansenziekenhuis (160 bedden)  en het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad (220 bedden) ,
trouwens ook ooit de locatie van de televisiesoap Medisch Centrum West.
De fusie is de uitkomst van een machtsstrijd tussen managers van beide locaties.
Al snel ontmantelt Lelystad het grootste deel van dat in Emmeloord.
Alle financiële reserves verhuizen van de ene polder naar de andere en het Emmeloordse ziekenhuis staat vrij snel goeddeels leeg.
In oktober 2008 wordt duidelijk dat de IJsselmeerziekenhuizen het niet gaan redden.
Ziekenhuisdeskundige Léon Lodewick concludeert: de IJsselmeerziekenhuizen zijn financieel, zorginhoudelijk en bestuurlijk failliet.

Antonius - Antonius-ziekenhuis-Emmeloord-09-juli-2017-0.jpgEmmeloord wordt te koop gezet. Geslachtofferd. Het gebouw staat te koop.
Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek draait gezond, zoekt expansie en meldt zich als koper van het gebouw.
Zij menen dat er in Emmeloord wél bestaansrecht is voor een streek-ziekenhuis.
Gezichtverlies voor Lelystad die weigert het gebouw te verkopen aan de concurrent.
“Je mag alles doen met het gebouw, maar geen ziekenhuis in beginnen”.

Patiënten in de Noordoostpolder stappen massaal over naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek.
Er hingen spandoeken in Emmeloord met de tekst : ‘NIET NAAR LELYSTAD”.
Als iemand door een ambulance werd opgehaald, werd eerst gevraagd: ‘Lelystad of Sneek?’
De voorkeur was zo massaal dat Sneek een dependance bouwde in Emmeloord
Ook aan de Urkerweg. Een paar honderd meter verderop.

Als door een wesp gestoken, gaan de bedden vanuit Lelystad weer op transport naar Emmeloord en begint een heuse concurrentie.
En zo heeft Emmeloord twee ziekenhuizen.

Update 26-10-2016   Het lijkt erop dat Lelystad de handdoek in de ring gooit.
De MC Groep stopt per direct met het uitvoeren van operaties in het Dokter Jansencentrum van Emmeloord.
“Het is twijfelachtig of in de toekomst opnieuw wordt geopereerd in Emmeloord.
MC Groep onderzoekt of het mogelijk is om alle operaties in Lelystad uit te voeren.
Wat ook een rol speelt is de staat van de operatiekamers in Emmeloord. De laatste grote verbouwing was in 2003.”

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord