Het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis.

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden.
Dokter Jansen was kort na de oorlog de eerste huisarts in de Noordoostpolder.
Hij kwam om bij een motorongeluk en werd diep betreurd door de bevolking.
De modderige wegen in de nieuwe polder leidden toen tot veel verkeersongevallen

De Noordoostpolder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontgonnen en in cultuur gebracht door arbeiders uit heel Nederland.
Ze groeven kavelsloten en greppels. Dit was zwaar. Sommige arbeiders kregen last van rugklachten.
Door slechte hygiëne in de arbeidersbarakken liepen velen griep, dysenterie of schurft op.
Ook brachten arbeiders geslachtsziekten mee van het ‘oude land’.
Sommigen probeerden aan het zware werk te ontkomen door ziekte te simufleren.

Op 15 maart 1943 nam de Directie van de Wieringermeer, die verantwoordelijk was voor het ontginnen en in cultuur brengen van de Noordoostpolder, bij Vollenhove een barak als noodziekenhuis in gebruik. Hier konden eenvoudige ingrepen worden verricht, zoals het zetten van breuken en blindedarmoperaties. Ook konden lijders aan besmettelijke ziekten in de barak in quarantaine worden gehouden. Bovendien konden arbeiders van wie gedacht werd dat zij simuleerden er worden geobserveerd.

Het noodziekenhuis had 48 bedden. In 1944 kwam er een barak bij, zodat de capaciteit verdubbelde. De omstandigheden waren aanvankelijk primitief. Patiënten lagen op strozakken in kribben. De Duitsers vorderden al snel de ambulance. Er was verder een auto zonder motor beschikbaar. Deze moest door een paard worden voortgetrokken. Ook had het noodziekenhuis rijwielbrancards. In 1944 kreeg het ziekenhuis een röntgenapparaat waarmee arbeiders konden worden onderzocht op tuberculose.

Tijdens de oorlog werden niet alleen polderwerkers, maar ook permanente bewoners en bewoners van de randgemeenten in Vollenhove verzorgd. Het noodziekenhuis ontwikkelde zich na de bevrijding tot een klein streekziekenhuis. In 1950 vestigde internist A.W. van Brakel zich er als eerste specialist permanent. In 1956 werd het noodziekenhuis afgebroken. In afwachting van de bouw van een permanent streekziekenhuis liet de Directie aan de Staalstraat in Emmeloord een tijdelijk ziekenhuis bouwen.

Bron : Remco van Diepen, onderzoeker Nieuw Land Erfgoedcentrum

Wat moet Emmeloord met twee ziekenhuizen.
Eigenlijk onze real-time Polder soap.

De ellende begint in 1990 met de fusie van het Dokter  J.H. Jansenziekenhuis (160 bedden)  en het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad (220 bedden) ,
trouwens ook ooit de locatie van de televisiesoap Medisch Centrum West.
De fusie is de uitkomst van een machtsstrijd tussen managers van beide locaties.
Al snel ontmantelt Lelystad het grootste deel van dat in Emmeloord.
Alle financiële reserves verhuizen van de ene polder naar de andere en het Emmeloordse ziekenhuis staat vrij snel goeddeels leeg.
In oktober 2008 wordt duidelijk dat de IJsselmeerziekenhuizen het niet gaan redden.
Ziekenhuisdeskundige Léon Lodewick concludeert: de IJsselmeerziekenhuizen zijn financieel, zorginhoudelijk en bestuurlijk failliet.

Emmeloord wordt te koop gezet. Geslachtofferd. Het gebouw staat te koop.
Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek draait gezond, zoekt expansie en meldt zich als koper van het gebouw.
Zij menen dat er in Emmeloord wél bestaansrecht is voor een streek-ziekenhuis.
Gezichtverlies voor Lelystad die weigert het gebouw te verkopen aan de concurrent.
“Je mag alles doen met het gebouw, maar geen ziekenhuis in beginnen”.

Patiënten in de Noordoostpolder stappen massaal over naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek.
Er hingen spandoeken in Emmeloord met de tekst : ‘NIET NAAR LELYSTAD”.
Als iemand door een ambulance werd opgehaald, werd eerst gevraagd: ‘Lelystad of Sneek?’
De voorkeur was zo massaal dat Sneek een dependance bouwde in Emmeloord
Ook aan de Urkerweg. Een paar honderd meter verderop.

Als door een wesp gestoken, gaan de bedden vanuit Lelystad weer op transport naar Emmeloord en begint een heuse concurrentie.
En zo heeft Emmeloord twee ziekenhuizen.

Update 26-10-2016   Het lijkt erop dat Lelystad de handdoek in de ring gooit.
De MC Groep stopt per direct met het uitvoeren van operaties in het Dokter Jansencentrum van Emmeloord.
“Het is twijfelachtig of in de toekomst opnieuw wordt geopereerd in Emmeloord.
MC Groep onderzoekt of het mogelijk is om alle operaties in Lelystad uit te voeren.
Wat ook een rol speelt is de staat van de operatiekamers in Emmeloord. De laatste grote verbouwing was in 2003.”