De windvaan, een  koggeschip.

Gedurende de bouw is de idee gerezen de torenspits te bekronen met een als windwijzer uitgevoerd schip van het type dat ooit veelvuldig op de Zuiderzee werd gebruikt: het koggeschip

De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa.
het schip had een lengte van 15 tot 30 meter en kon over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren.
Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee.
Ommelandvaarders heetten de schippers, die vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden om Jutland naar de Oostzeelanden maakten


  • Het schip is van zwaar koper vervaardigd en met een laagje goud overtrokken.
  • De hoogte is 5 meter
  • De breedte is 2,5 meter

Is dit wel een koggeschip ?

Als je kijkt naar de vorm van het schip, lijkt het meer een Hulk dan een Kogge. De Hulk was de opvolger van de Kogge.
Echter: de voorstelling van dit schip is stilistisch,  iconisch, niet realistisch !
Een Koggeschip heeft inderdaad geen ronde bodem, maar als een Kogge op een  zegel of wapen afgebeeld werd, kwam een ronde bodem gewoon mooier uit.

Koggeschip IJsselham

  Koggeschip in het wapen van IJsselham

  Wapen van Noorder-Koggenland

Koggeschip in Wapen van Wymbritseradeel

Koggeschip in wapen van Veere


Zie bijvoorbeeld ook de Kogge in het oude stadszegel van Amsterdam :

Portal Emmeloord - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie.

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,