Vergane schepen.

Bron:  www.verganeschepen.nl, een samenwerking tussen Nieuw Land en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

2519796