Schokland, geschiedenis in een notendopdoor Portal Emmeloord – Evert de Graaff

Schokland in het kort

Schokland, geschiedenis door de eeuwen.

 • Schokland was een eiland in de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer)
  Het eiland had een veenachtige toplaag en zakte daardoor steeds verder weg in de zee.
  .
 • In 1859 (dus 160 jaar geleden) moesten de bewoners door het water en de armoede het eiland verlaten.
  .
 • In 1942 is de Noordoostpolder aangelegd. De polderdijk liep met een grote boog rond dat verlaten Schokland zodat het midden in het nieuwe polderlandschap kwam te liggen. Een eiland op het droge.
  .
 • De Noordoostpolder zou de best vruchtbare landbouwgrond van Nederland opleveren. Die Schokland bult was vervelend en wilden ze het liefst meteen vlak schuiven Dat was technisch onhaalbaar. Restanten werden opgeruimd en/of hergebruikt.
  .
 • In de jaren daarna werden in en rond Schokland veel bijzondere vondsten gedaan.  Niet alleen uit de eilandtijd tot 1859, maar zelfs uit de prehistorie en oude ijstijd. (Mammoetbotten) Langzaam groeide het besef dat het toch wel een bijzondere plek is. Er is daar duizenden jaren bewoning geweest.
  .
 • Door het lage grondwaterniveau in de nieuwe Noordoostpolder, begint Schokland te verdrogen en te verzakken. In 1961, de boel was inmiddels 1,5 meter verzakt,  moest het kerkje volledig worden gerestaureerd. Experts voorspellen dat als er niet wordt ingegrepen, het eiland uiteindelijk zelfs een kuil kan worden in de polderbodem.
  .
 • In 1995 is Schokland op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. Daardoor komt er meer financiële ruimte. Er wordt besloten om de akkers rond Schokland opnieuw onder water te zetten. ‘Vernatten’ Daardoor zakt  Schokland niet verder weg en blijven de bodemschatten beter geschermd.

Ontstaan van Schokland.

De aarde is nu aan het opwarmen en daar maken wij ons behoorlijk veel zorgen over. En terecht.
Onze aarde heeft echter meerdere warme perioden en ijstijden gekend. De Saale-ijstijd, 150.000 jaar geleden was zo koud, dat de Noordpool-ijskappen tot over Nederland schoven. De Hondsrug, Gaasterland, Urk en Schokland zijn daardoor gevormd.

Schokland is in de ijstijd gevormd

Urk was een stevige hoge bult van keileem. Schokland, mede door de riviertjes Vecht en IJssel, werd later bedekt met een laag veen.

fietsroute.jpg

link naar fietsroute

Er valt heel veel te vertellen over Schokland.
Kort houden is de kunst.de kunst van het weglaten (Schokland)

Geschiedenis Zuiderzee

De Zuiderzee was er ook niet altijd. Sterker nog, Nederland zag er vroeger compleet anders uit.

Ongeveer op de plaats van de Zuiderzee waren er vroeger zoetwatermeren, onder de Romeinen bekend als “Lacus Flevo” (Flevomeer) en later als het Aelmere.

binnenkort

binnenkort

Portal Emmeloord - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie.

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,