Waterpeilschaal.jpg

16 – Originele waterpeilschaal van Schokland

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord