Vindplaatsen vliegtuig- en scheepswrakken in de drooggevallen Noordoostpolder.

Wat betekenen die palen met die rode schepen en vliegtuigen ?

crashpalen, vliegtuigwrakken en scheepswrakken in Noordoostpolder Flevoland

Wat betekenen die palen met die rode schepen en vliegtuigen ?

In de pas drooggevallen Noordoostpolder stuitte men al snel op de restanten van vergane schepen en neergestorte vliegtuigen.
Deze bijzondere vondsten zijn gemarkeerd met herdenkingspalen.

  • De ‘ crashpalen’  markeren de tijdens de tweede wereldoorlog neergestorte vliegtuigen en zijn door Stichting Ongeland in kaart gebracht en voorzien van een informatiebordje.
  • De gevonden vergane schepen uit de tijd van de Zuiderzee zijn in kaart gebracht door Batavialand  en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Flevoland

Vliegtuigwrakken
bron: St. Ongeland
Scheepswrakken
bron:  www.verganeschepen.nl

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord