In the picture

 

Geschiedenis quiz Noordoostpolder 75 jaar droogTulpenroute Noordoostpolder 2017Omstreden rotondes en kruispunten in EmmeloordLooking for a guide - gids 
Pier + Horizon Landschapskunst Noordoostpolder 

Titel
Pier + Horizon

 

Kunstenaar
Paul de Kort

 

Materiaal

 

Geplaatst 
2014

 

Pier + Horizon

 

De keuze voor het zevende landschapskunstwerk van Flevoland is gevallen op het ontwerp van Paul de Kort: Pier+Horizon. 

Dit werk dat eind 2016 gereed moet zijn zal in het gebied tussen de Kadoelerweg en het Zwarte Meer bij Kraggenburg gerealiseerd worden.
De Noordoostpolder krijgt met Pier+Horizon een landschapskunstwerk waarin het landschappelijke en historisch eigene van Kraggenburg en omgeving tot uitdrukking komt.
Het kunstwerk is een voortgang van de zes reeds gerealiseerde internationaal bekende landschapskunstwerken in Flevoland.

Pier+Horizon brengt de strekdam tussen het eilandje en de dijk weer terug in beeld.
Een eerste gedeelte steekt zo'n 200 meter in het Zwarte Meer. In het verlengde hiervan liggen twee kortere segmenten van ieder veertig meter. Rondom de strekdam worden 48 palen geplaatst in een omvangrijk veld van zo'n 12 hectare (ruim 300 x 300 meter) en in een streng raster. De koppen van de palen staan zo'n drie meter boven NAP. Aan elke paal is een langgerekte kragge bevestigd van 24 meter lang die 360 graden kan draaien ten opzicht van het vaste punt. De heersende windrichting bepaalt de oriëntatie die een kragge aanneemt.

Snijvlak cultuur en natuur optimaal
Er is een aantal redenen voor de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder en adviseurs op het gebied van landschapskunst, om te kiezen voor dit ontwerp. Zo komt de Noordoostpolder als ontwerp, in de vorm van het kunstwerk terug. De verwijzing naar de cultuurhistorie van Kraggenburg en specifiek de strekdam zit in de materiaalkeuze. Bovendien heeft de kunstenaar zich laten inspireren door een van de grondleggers van de Landart Robert Smithson, waardoor het zevende werk aansluit op de overige zes landschaps-kunstwerken, die onze provincie rijk is. Verder is het snijvlak tussen cultuur en natuur in dit werk optimaal. Ondanks de stringente wet- en regelgeving en rekening houdend met natuurontwikkelingen door Natuurmonumenten, is het de kunstenaar namelijk gelukt met een ontwerp te komen met een unieke inbreng op de flora en fauna aldaar.

 

Financieel haalbaar
De kosten voor realisatie van het werk zijn dusdanig dat met de toegezegde middelen van de provincie en de gemeente Noordoostpolder overige financiering door derden eenvoudig moet zijn. De overheden steken gezamenlijk € 240.000 in het kunstwerk.
De provincie neemt daarvan € 180.000 voor haar rekening, de gemeente Noordoostpolder € 60.000. Het is heel bijzonder dat er in deze tijd gezamenlijk door de Provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder een ambitie is om een vervolg te maken in de collectie landschapkunstwerken.

 Bron: website Gemeente Noordoostpolder

 Schadeloos stellen

De provincie wil drie beroepsvissers uit Genemuiden met 10.000 euro compenseren omdat ze straks niet meer kunnen vissen op hun vaste plek in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. Daar wordt namelijk het landschapskunstwerk 'Pier en Horizon' gebouwd.

Twee van de drie vissers dienden een bezwaar in tegen de komst van het kunstwerk. Zij vangen aal en schubvis bij de Kadoelersluis.

bron: Omroep Flevoland

Paul de Kort

Voordat de Noordoostpolder werd drooggelegd verbond een 6 km lange strekdam het Zwarte Water vanuit Overijssel met het voormalige lichthuis Oud Kraggenburg midden in de Zuiderzee. PIER+HORIZON wil deze strekdam weer naar de oppervlakte brengen.

De voormalige dam was gefundeerd met afgezonken kraggen, stroken in elkaar gegroeide waterplanten die op het water drijven, ook trilveen genoemd. De Weerribben en de Wieden in Noordoost Overijssel bestaan voor een groot deel uit trilveen. In een gebied van zo’n 12 ha rond de lijn van de strekdam staan 48 palen in een raster dat is geïnspireerd op de strenge landschapsinrichting van de Noordoostpolder. Aan elke paal is een 24 m. lange kragge bevestigd. Deze kraggen drijven op het water en kunnen 360˚ draaien ten opzichte van hun verankeringspunt. De kraggen worden beplant met verschillende soorten waterplanten. Als het waterpeil stijgt dan stijgen de kraggen mee, de windrichting bepaalt hun oriëntatie. De dam ligt precies op NAP-niveau. Bij normaal waterpeil ligt de dam net droog, maar als het water in het Zwarte Meer een klein beetje stijgt verdwijnt de dam onder water. De eerste 200 meter van de strekdam is buiten het broedseizoen voor het publiek bereikbaar. Eenzaam op de smalle en lange pier, opgenomen door de weidsheid van het Zwarte Meer en omringd door het gigantische veld van kraggen, kan een ervaring worden opgeroepen die in de kunstfilosofie wel wordt omschreven met het begrip; ‘The Sublime’.

Vanaf de dijk en in het verlengde van de strekdam maakt een webcam iedere dag rond half acht in de vroege ochtend een foto, dan staat de zon altijd in één lijn met de dam. Over een langere periode groeit geleidelijk een sequentie die via een website te zien zal zijn.

Intussen schuiven de seizoenen traag voorbij en slingeren de kraggen op de al maar draaiende wind onrustig om hun ankerpunten, afwisselend schijnt de zon, regent het, hangt er mist, raast er een stormt, valt er sneeuw, of ligt er een dun laagje ijs op het Zwarte Meer.

 

voor meer informatie over dit ontwerp zie de brochure PIER+HORIZON (pdf)

Bron: www.pauldekort.nl

 

 Test

 

 

  • IMG_20160627_125615
  • IMG_20160627_125742
  • pier1
  • pier2
  • pier3
  • pier4
  • pier5

 

 Bron : http://www.landartflevoland.nl/