De 2 ziekenhuizen van Emmeloord

MC IJsselmeerziekenhuizen

jansen.jpg

Dr. J.H. Jansencentrum

Onderdeel van de MC Groep  is een algemeen ziekenhuis op drie lokaties:

  1. MC Zuiderzee (Lelystad)
  2. MC Emmeloord
  3. MC Dronten.

Niet te verwarren met Het Flevoziekenhuis in Almere

De naam van het ziekenhuis in Emmeloord is het Dr. Jansencentrum. Het ziekenhuis is in 1964 gebouwd en vernoemd naar Dr. J.H. Jansen, kort na de oorlog de eerste huisarts in de Noordoostpolder.

Locatie: Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord

De Antonius Zorggroep

De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis (Sneek)  en Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Behalve in Sneek is het Antonius actief vanuit Emmeloord met een eigen zorgvoorziening.

Lokatie: Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord

Meer luchtfoto’s

Wat moet Emmeloord met twee ziekenhuizen.
Eigenlijk onze real-time Polder soap.

De ellende begint in 1990 met de fusie van het Dokter  J.H. Jansenziekenhuis (160 bedden)  en het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad (220 bedden).
Deze samenwerking maakte overigens een einde aan de samenwerkingsverband  met het Kamper stadsziekenhuis De Engelenbergstichting  (vanaf 1975)

De fusie met Lelystad is de uitkomst van een machtsstrijd tussen managers van beide locaties.
Al snel ontmantelt Lelystad het grootste deel van dat in Emmeloord.
Alle financiële reserves verhuizen van de ene polder naar de andere en het Emmeloordse ziekenhuis staat vrij snel goeddeels leeg.
In oktober 2008 wordt duidelijk dat de IJsselmeerziekenhuizen het niet gaan redden.
Ziekenhuisdeskundige Léon Lodewick concludeert: de IJsselmeerziekenhuizen zijn financieel, zorginhoudelijk en bestuurlijk failliet.

Antonius - Antonius ziekenhuis Emmeloord-09-juli-2017-0.jpg

9 juli 2017 – eigen foto, vrij te gebruiken

Emmeloord wordt te koop gezet. Geslachtofferd. Het gebouw staat te koop.
Het Antonius Ziekenhuis uit Sneek draait gezond, zoekt expansie en meldt zich als koper van het gebouw.
Zij menen dat er in Emmeloord wél bestaansrecht is voor een streek-ziekenhuis.
Een gezichtverlies voor Lelystad die weigert het gebouw te verkopen aan de concurrent.
“Je mag alles doen met het gebouw, maar er geen ziekenhuis in beginnen”.

Patiënten in de Noordoostpolder kiezen massaal voor het Antonius Ziekenhuis uit Sneek.
Er hingen spandoeken in Emmeloord met de tekst : ‘NIET NAAR LELYSTAD”.
Als iemand door een ambulance werd opgehaald, werd eerst gevraagd: ‘Lelystad of Sneek?’
De voorkeur was groot en nadat ook de huisartsen hun voorkeur uitspraken voor Sneek besloot Antonius een dependance te bouwen in Emmeloord
Ook aan de Urkerweg. Een paar honderd meter naast het Dr. Jansenziekenhuis.

Als door een wesp gestoken, gaan de bedden vanuit Lelystad weer op transport naar Emmeloord en begint een heuse concurrentie.
En zo heeft Emmeloord twee ziekenhuizen.

Extra toezicht op IJsselmeerziekenhuizen

De MC IJsselmeerziekenhuizen zijn onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft er onvoldoende vertrouwen in dat benodigde verbeteringen in de zorg doorgevoerd worden, gezien de ‘huidige bestuurlijke onrust’.
Onlangs zijn er grote veranderingen geweest in de raad van commissarissen en de raad van bestuur. ,,Wij zijn geïnformeerd over mogelijke continuïteitsproblemen vanwege de financiële situatie van het ziekenhuis”, aldus de gezondheidsinspectie.

Volgens de Cliëntenraad zijn er concrete plannen om het onroerend goed in Lelystad en Emmeloord te verkopen en vervolgens te huren.

De Cliëntenraad spreekt bij monde van Cees de Bruin van een ‘giga-probleem’. Vorig jaar draaiden de IJsselmeerziekenhuizen nog een verlies van 3,7 miljoen euro. Hoewel zorgondernemer Loek Winter de MC Groep in 2009 overnam om de zorg efficiënter te maken, is de financiële nood nog altijd hoog. Twee maanden geleden meldde het Financiële Dagblad dat het voorbestaan zelfs in gevaar is. Dat zou blijken uit de jaarrekening. Uit de jaarlijkse stresstest van accountantsorganisatie BDO werd bovendien duidelijk dat de ziekenhuizen in Flevoland een dikke onvoldoende krijgen. Ze staan op plek 62 van de 66 hospitalen in ons land.

Nieuwe poli Emmeloord vertraagd door problemen MC Groep

19-9-2018

Door de bestuurlijke, organisatorische en financiële problemen bij de MC Groep zijn de besprekingen over samenwerking met het Antonius Ziekenhuis in de Noordoostpolder stil komen te liggen. Met als belangrijkste consequentie dat het opzetten van een nieuwe polikliniek en eerstehulppost in Emmeloord vertraging oploopt.

algemeen - omroep-flevoland.png

Dat heeft wethouder Marian Uitdewilligen (CDA) maandagavond 17-9 gezegd in antwoord op vragen van D66 over de zorgelijke toestand waarin de MC Groep verkeert. “Het is vervelend dat de samenwerking met het Antonius, waar we eigenlijk al vrij ver in waren, om samen hier een hele goede polikliniek neer te zetten nu on hold staat omdat er zoveel onrust is. Dat vinden we heel erg jammer, omdat wij denken dat die samenwerking uiteindelijk de beste zorg voor onze inwoners oplevert”, hield Uitdewilligen de gemeenteraad voor. “We doen er alles aan om die gesprekken weer op gang te krijgen”.

Verscherpt toezicht

MC Groep is vorige week door de inspectie Volksgezondheid en Jeugd onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege de bestuurlijke en organisatorische onrust. Die zouden er volgens de inspectie toe kunnen leiden dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar komen. Eerder kwam de zorgverlener in het nieuws door financiële problemen, die mede hebben geleid tot ingrepen in de samenstelling van het bestuur. Het verscherpt toezicht blijft zeker van kracht tot februari volgend jaar. Intussen werkt MC Groep aan een reorganisatieplan.
Zorg
Vragensteller Wim van Wegen (D66) wilde ook weten of de zorg in het geding is en hoe de gemeente Noordoostpolder betrokken is. Volgens Uitdewilligen faciliteert de gemeente de samenwerking in een polikliniek maar is ze verder niet betrokken. “Op dit moment is er geen enkele aanleiding om te denken dat de zorg of het voortbestaan van het ziekenhuis in gevaar is”, aldus de wethouder, die zich daarbij zegt te baseren op ‘regelmatig contact’ met de MC Groep.


Het Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis.

Ziekenhuis Emmeloord

foto vrij van rechten

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden. Het is gebouwd door Aannemer H. Fokkens uit Velp en kostte ƒ 2.380.000,-

De Noordoostpolder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontgonnen en in cultuur gebracht door arbeiders uit heel Nederland. Ze groeven kavelsloten en greppels. Dit was zwaar. Sommige arbeiders kregen last van rugklachten. Door slechte hygiëne in de arbeidersbarakken liepen velen griep, dysenterie of schurft op.
Ook brachten arbeiders geslachtsziekten mee van het ‘oude land’.
Sommigen probeerden aan het zware werk te ontkomen door ziekte te simuleren.

Op 15 maart 1943 nam de Directie van de Wieringermeer, die verantwoordelijk was voor het ontginnen en in cultuur brengen van de Noordoostpolder, bij Vollenhove een barak als noodziekenhuis in gebruik. Hier konden eenvoudige ingrepen worden verricht, zoals het zetten van breuken en blindedarmoperaties. Ook konden lijders aan besmettelijke ziekten in de barak in quarantaine worden gehouden. Bovendien konden arbeiders van wie gedacht werd dat zij simuleerden er worden geobserveerd.

Het noodziekenhuis had 48 bedden. In 1944 kwam er een barak bij, zodat de capaciteit verdubbelde. De omstandigheden waren aanvankelijk primitief. Patiënten lagen op strozakken in kribben. De Duitsers vorderden al snel de ambulance. Er was verder een auto zonder motor beschikbaar. Deze moest door een paard worden voortgetrokken. Ook had het noodziekenhuis rijwielbrancards. In 1944 kreeg het ziekenhuis een röntgenapparaat waarmee arbeiders konden worden onderzocht op tuberculose.

Tijdens de oorlog werden niet alleen polderwerkers, maar ook permanente bewoners en bewoners van de randgemeenten in Vollenhove verzorgd. Het noodziekenhuis ontwikkelde zich na de bevrijding tot een klein streekziekenhuis. In 1950 vestigde internist A.W. van Brakel zich er als eerste specialist permanent. In 1956 werd het noodziekenhuis afgebroken. In afwachting van de bouw van een permanent streekziekenhuis liet de Directie aan de Staalstraat in Emmeloord een tijdelijk ziekenhuis bouwen.

Bron : Remco van Diepen, onderzoeker Nieuw Land Erfgoedcentrum


oogst01g.jpgKunst in en rond het ziekenhuis :

klik hier : link

Wie was DR. J.H. JANSEN

ziekenhuis Emmeloord eerste steen

In het trappenhuis van het Dr. J.H. Jansen Ziekenhuis in Emmeloord is een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan Dr. J.H. Jansen.

Het ziekenhuis is in 1964 in gebruik genomen. De architect was Swinkels te Maastricht. De capaciteit telde 150 bedden.

Dokter Jansen was kort na de oorlog de eerste huisarts in de Noordoostpolder. Hij kwam om bij een motorongeluk en werd diep betreurd door de bevolking. De modderige wegen in de nieuwe polder leidden toen tot veel verkeersongevallen.

Jansen was huisarts in Emmeloord van 1944 tot 1950. Hij kwam op 3 januari 1944 met zijn echtgenote naar Emmeloord, waar hij werd gehuisvest op hospitaal-aak in de Urkervaart. Hij was verbonden aan de Geneeskundige Polderdienst, maar was niet de eerste arts. Dit was Iwema te Ramspol en dokter Rijkens. In juli 1944 betrok het gezin Jansen een woonhuis aan de Espelerlaan 35. Jansen nam ook Marknesse voor zijn rekening, toen Rijkens naar Indië ging.
In 1949 vestigde hij zich als zelfstandig arts. Jansen overleed aan de gevolgen van een motorongeluk (zie: De Noordoostpolder, 6 oktober 1950).
Het J.H. Jansenziekenhuis in Emmeloord is naar hem vernoemd.

Note bij de bovenste foto:
Vrijdag 13 april 2012 legde de jongste kleinzoon van Dokter J.H. Jansen bloemen namens alle kleinkinderen bij de plaquette in het Dokter J.H. Jansen centrum

Op 13 april 1962 legde Tilly Jansen, een dochter van huisarts Jansen, dan toch de eerste steen voor het Dokter J.H. Jansen ziekenhuis. Op 3 januari 1964 werd de eerste patiënt het ziekenhuis binnengedragen

9200000014661612.jpgAmbulance uit klei gevormd
Geschiedenis van de ambulancezorg in de IJsselmeerpolders

pdf document

Een initiatief van Evert de Graaff – Emmeloord