plaquette.jpg

23 – Plaquette met het koninklijk besluit van Willem III tot ontruiming van het eiland Schokland.

Herdenkingsplaquette - Ontruiming-Schokland-001.jpgHerdenkingsplaquette - plaquette-ontruiming.jpgHerdenkingsplaquette - Publicatie-Gillot-1859.jpg

De Burgemeester der gemeente Schokland maakt bij deze aan de opgezetene der gemeente bekend dat op heden den 1 Maart 1859 hij hem is ontvangen eene missive van Z.E. den Commissaris des Konings in de Provincie Overijssel inhoudende dat door de Minister’ van Binnelandsche Zaken
de ontvolking van het eiland Schokland is goedgekeurd met bepaling dat binnen vier maanden na de dagteekening dezes alle eigendommen moeten zijn afgebroken en weggevoerd.

Schokland den 1 Maart 1859
De Burgemeester van Schokland
(get) G. J. Gillot

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek