• Plaquette  ‘ A.D. van Eck’
  • Plaats: Theater ‘t Voorhuys
  • Materiaal:: Brons
  • Geplaatst: 1964

In de hal, naast de kassa van theater ‘t Voorhuys ,  is een plaquette geplaatst voorstellende  A.D. van Eck.
Het bronzen reliëf is bij zijn afscheid in 1964 aangeboden door de toenmalige burgemeester van Panthaleon baron van Eck.

Wie was A.D. van Eck

Van Eck was architect en adjunct-directeur van gemeentewerken in Beverwijk.
Van 1932 tot 1964 was hij hoofd van de Bouwkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer en vervolgens RIJP en ZIJP.
Hij werd later directeur van de Dienst Wederopbouw.

In 1952 ontving de Noordoostpolder als eerste kunstwerk vier stenen leeuwen.
In 1953 volgden De Drie Muzen van kunstenaar Jan Bons op het nieuwe gebouw van theater ‘t Voorhuys.
Dit werd mogelijk gemaakt door de zogenaamde eenprocentsregeling van het Rijk.
Via deze regeling zijn in de periode daarna kunstwerken gerealiseerd die veelal bestonden uit glas-in-loodramen in kerken of reliëfs op scholen, kerken en andere openbare gebouwen.

In 1964 werd de Stichting A.D. van Eckfonds opgericht met als doel het bijdragen tot de verfraaiing en verrijking van het uiterlijk aanzien van de Noordoostpolder.
Met het in het leven roepen van deze stichting heeft de gemeente haar erkentelijkheid willen uitdrukken voor hetgeen het toenmalige hoofd van de bouwkundige hoofdafdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de heer A.D. van Eck, in de gemeente Noordoostpolder tot stand heeft gebracht.
De Stichting A.D. van Eckfonds verwierf 82 beelden;
in 2012 is de collectie overgedragen aan gemeente Noordoostpolder.
Het totaal aantal kunstwerken is groter vanwege particuliere schenkingen, aanschaf door (dorps)verenigingen of verkregen door de eenprocentsregeling.

Foto: Afscheid van de heer A.D. van Eck, hoofd van de bouwkundige afdeling Rijksdienst IJsselmeerpolders. 1-12-1964.

Kunst - van-Eck.jpg

Afronding Stichting A.D. van Eckfonds

25 februari 2011 De Flevopost

De gemeente Noordoostpolder heeft een bijzondere collectie openbaar kunstbezit. Deze is zorgvuldig in tientallen jaren opgebouwd door stichting A.D. Van Eckfonds. Binnenkort neemt de gemeente de aankoop en het onderhoud van het kunstbezit over; dat geldt ook voor de Kunstuitleen. Om de overgang op goede wijze te begeleiden, stelt de gemeente de heer S. Broekema aan als vereffenaar.

De vereffenaar heeft de taak om namens het bestuur van de stichting A.D. van Eckfonds te handelen. De vereffenaar is onafhankelijk, heeft geen persoonlijke of politieke belangen en vervangt het bestuur. Het werk van de vereffenaar is klaar zodra alle werkzaamheden en bezittingen zijn overgedragen van de stichting aan de gemeente. De heer S. Broekema is werkzaam bij Foederer DFK Accountants&Consultants en vervult de werkzaamheden als privépersoon. Het aantrekken van een vereffenaar vloeit voort uit de beslissing van de gemeenteraad op 16 december 2010 om de Stichting A.D. van Eckfonds op te heffen. De Stichting A.D. van Eckfonds verzorgde de aankoop en het onderhoud van de beeldende kunst in de openbare ruimte en heeft de Kunstuitleen in het Muzisch Centrum beheerd. De reden dat de stichting wordt opgeheven is de wens van het college, ondersteund door het stichtingbestuur, om het bezit, de aankoop en het onderhoud van de beeldende kunst onder te brengen bij de gemeente. Na overheveling van alle taken komt er een Adviescommissie Beeldende Kunst. Deze commissie zal het college in de toekomst adviseren over opdrachtverlening en de aankoop van beeldende kunst.

Eén van de klokken van het carillon in de Poldertoren draagt zijn naam met de inscriptie:

  • A.D. van Eck, bouwmeester NOP ; Facta non verba   (daden, geen woorden)

link

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.