Vanaf april 2017 vergaderd de gemeenteraad eens per drie weken, om de besluitvorming te versnellen.

 

Meepraten?

Wilt u meepraten over een raadsvoorstel? Dan kunt u zich op één van de volgende manieren aanmelden voor het RondeTafelGesprek.

Mail naar griffier@noordoostpolder.nl (ook voor algemene vragen over de raad).
Bel de griffier via telefoonnummer (0527) 63 33 15.
Voorafgaand aan de vergadering, bij de voorzitter.
U kunt niet inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

Uw mening of idee onder de aandacht brengen?

Bij het Politiek Uurtje kunt u over allerlei onderwerpen uw verhaal kwijt bij de partijen die ieder hun eigen statafel hebben.

Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Het eerstvolgende Politiek Uurtje is maandag 10 april in het gemeentehuis in Emmeloord.

 

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek