Vanaf april 2017 vergaderd de gemeenteraad eens per drie weken, om de besluitvorming te versnellen.

 

Meepraten?

Wilt u meepraten over een raadsvoorstel? Dan kunt u zich op één van de volgende manieren aanmelden voor het RondeTafelGesprek.

Mail naar griffier@noordoostpolder.nl (ook voor algemene vragen over de raad).
Bel de griffier via telefoonnummer (0527) 63 33 15.
Voorafgaand aan de vergadering, bij de voorzitter.
U kunt niet inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan en onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

Uw mening of idee onder de aandacht brengen?

Bij het Politiek Uurtje kunt u over allerlei onderwerpen uw verhaal kwijt bij de partijen die ieder hun eigen statafel hebben.

Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Het eerstvolgende Politiek Uurtje is maandag 10 april in het gemeentehuis in Emmeloord.

 

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier