Werk aan de weg

Rotonde Muntweg

Noodzaak

De huidige kruising Muntweg/Kuinderweg is een t-splitsing. Door het groeiende verkeer zorgt deze kruising voor steeds meer oponthoud. De provincie heeft daarom besloten om de kruising om te bouwen tot een rotonde. Met een rotonde verbetert de doorstroming aanzienlijk tussen de A6 en bedrijventerrein De Munt en verkeer voor Steenwijkerland / Weststellingwerf. Ook is het een zeer verkeersveilige oplossing.

Ontwerp

De rotonde wordt naast de locatie van de huidige t-splitsing gelegd. Door de rotonde niet exact op dezelfde locatie te leggen, creëren we voldoende ruimte tussen de verschillende aansluitende wegen en daarmee een goede, veilige aanrijroute voor het verkeer. In het ontwerp is rekening gehouden met een ontsluiting voor de toekomstige uitbreiding van bedrijventerrein De Munt. Het fietspad loopt langs de westzijde van de rotonde. Een middenrustpunt zorgt er voor dat (brom)fietsers straks in twee keer de weg kunnen oversteken.

Afmetingen

De rotonde is qua afmetingen een standaard provinciale rotonde, met een ruime overrijdbare binnenring. De rotonde is dan ook geschikt voor alle soorten verkeer, inclusief groot en speciaal transport. De rotonde wordt in beton uitgevoerd. Beton is sterker en onderhoudsvriendelijker dan asfalt.

Tekening nieuwe rotonde Muntweg/Kuinderweg

Planning

Op dit moment staan de werkzaamheden ingepland voor de maanden mei en juni in 2019. Deze periode is tot stand gekomen na overleg met diverse stakeholders (zoals de gemeente, vertegenwoordigers van de landbouwsector en bedrijven in de buurt met veel vervoersbewegingen). De definitieve planning wordt in kwartaal één van 2019 verwacht. De aanleg van de rotonde neemt zes tot acht weken in beslag. Tijdens deze periode gaat de kruising naar verwachting één nacht compleet dicht. De Kuinderweg van en naar richting Kuinre gaat naar verwachting één week dicht. Omleidingsroutes worden dan ingesteld.

Link gemeentewebsite Werk aan de weg

Op de planning

  • Rotonde Espelerlaan – Nieuwlandenlaan: voorjaar 2019
  • Herinrichting De Deel: 2019
  • Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: tweede helft 2019
  • Rotonde Kuinderweg/Muntweg: mei/juni 2019 (project provincie Flevoland).

Brug - Brug-Marknesserweg-09-juli-2017-b.jpg

Bouw nieuwe Marknesserbrug begint in oktober

Start werk: oktober 2018
Planning gereed: April 2019

Gemeente Noordoostpolder begint maandag 8 oktober met de sloop van de Marknesserbrug, die vervangen wordt.

Vanaf die datum wordt al het verkeer omgeleid. Wethouder Anjo Simonse: ‘Voor het fietsverkeer en hulpdiensten hebben we een tijdelijke fietsbrug geplaatst vanaf de Barkstraat over het evenemententerrein. Autoverkeer richting Marknesse moet rond Emmeloord rijden.’ De verwachting is dat de ontmanteling en sloop van de brug een maand duurt. Dan wordt begonnen met het heiwerk voor de fundatie van de nieuwe brug. De productie van onderdelen van de nieuwe brug, de zogenoemde Stadspoortvariant, is al in volle gang. In Emmeloord worden de omleidingsroutes aangegeven. De planning is dat de nieuwe brug halverwege februari volgend jaar klaar is. bron: denoordoostpolder.nl

Herinrichting Europalaan – Jumboplein

Jumbo - Shared-Space-Europalaan-Emmeloord-002.jpg

Start werk: begin 2019
Planning gereed: zomer 2020

De straten rond de Europalaan en Scandinaviëlaan worden als verblijfsgebied ingericht.
De Nadere uitwerking van het plan is tot stand gekomen met wijkbewoners en ondernemers.
Uitvoering gebeurt in combinatie met rioleringswerkzaamheden.

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,