Werk aan de weg

Herinrichting De Deel

De herinrichting van de Deel in het centrum van Emmeloord is enkele weken geleden van start gegaan.

Vanaf 4 maart 2019 word de toegang naar de Deel vanaf Onder de Toren afgesloten voor alle verkeer en voetgangers. De afsluiting is tot Hotel ’t Voorhuys, de Deel nr. 20. Ook het westelijke deel van het parkeerterrein word dan afgesloten voor alle verkeer. De Deel aan de oostkant, voor de winkels en banken,  is beperkt toegankelijk vanaf het kruispunt met de Lange Dreef / Nagelerstraat.
Dit deel is dan doodlopend voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers hebben daar wel doorgang. Verkeer voor bewoners e.d. word vanaf Onder de Toren beperkt toegestaan.

De werkzaamheden duren tot ca. 20 december 2019.

Op 2 september 2019 word de oostelijke kant van de Deel afgesloten voor alle verkeer, m.u.v. fietsers en voetgangers. Deze werkzaamheden duren tot ca. 1 februari 2020. Het parkeren is tijdens de werkzaamheden erg beperkt,  (ca. 50 a 60 plaatsen aan de oostkant). Er word met borden verwezen naar de Paardenmarkt aan de Noordzijde/Bumalaan.

Het busstation blijft ongewijzigd en is steeds toegankelijk voor lijndiensten. Buspassagiers kunnen tijdens de uitvoering enige overlast ervaren.

Tijdelijke maatregelen voor de toegankelijkheid zullen door de aannemer genomen worden.

Herinrichting Europalaan – Jumboplein

Jumbo - Shared-Space-Europalaan-Emmeloord-002.jpg

Start werk: maart 2019

Planning gereed: eind juli 2019

Gemeente Noordoostpolder start met de herinrichting van het winkelgebied Europalaan. Het gebied wordt veiliger en beter voor het verkeer. Het wordt een 30km/uur-gebied en er komt eenrichtingsverkeer in de Scandinaviëlaan naast de Jumbo. Dit is afgesproken met een werkgroep van bewoners en ondernemers. Op 4 maart begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden in de Rivièralaan. Alle winkels blijven bereikbaar tijdens het werk.

Vanaf 4 maart is de Rivièralaan t/m de kruising De Dardanellen afgesloten

Er wordt een nieuw riool aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Ook komen er parkeerplaatsen langs de straat. Personeel van de winkels parkeert hier, zodat er meer parkeervakken rond de winkels beschikbaar blijven voor het winkelend publiek.

Europalaan rond winkelgebied afgesloten

Vanaf 18 maart gaat de Europalaan vanaf de Rivièralaan tot de Deltastraat op de schop. Deze is gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. De winkels blijven wel bereikbaar. Ook hier komt een gescheiden riool en er komt nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren tot eind juli.

Voorlopige planning

De planning is afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

Tekening planning roind de Europalaan Emmeloord

Op de planning

  • Rotonde Espelerweg – Nieuwlandenlaan: oktober 2019
  • Rotonde Kuinderweg/Muntweg: mei/juni 2019 (project provincie Flevoland).
  • Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: tweede helft 2019

Rotonde Muntweg

Noodzaak

De huidige kruising Muntweg/Kuinderweg is een t-splitsing. Door het groeiende verkeer zorgt deze kruising voor steeds meer oponthoud. De provincie heeft daarom besloten om de kruising om te bouwen tot een rotonde. Met een rotonde verbetert de doorstroming aanzienlijk tussen de A6 en bedrijventerrein De Munt en verkeer voor Steenwijkerland / Weststellingwerf. Ook is het een zeer verkeersveilige oplossing.

Ontwerp

Tekening nieuwe rotonde Muntweg/KuinderwegDe rotonde wordt naast de locatie van de huidige t-splitsing gelegd. Door de rotonde niet exact op dezelfde locatie te leggen, creëren we voldoende ruimte tussen de verschillende aansluitende wegen en daarmee een goede, veilige aanrijroute voor het verkeer. In het ontwerp is rekening gehouden met een ontsluiting voor de toekomstige uitbreiding van bedrijventerrein De Munt. Het fietspad loopt langs de westzijde van de rotonde. Een middenrustpunt zorgt er voor dat (brom)fietsers straks in twee keer de weg kunnen oversteken.

Afmetingen

De rotonde is qua afmetingen een standaard provinciale rotonde, met een ruime overrijdbare binnenring. De rotonde is dan ook geschikt voor alle soorten verkeer, inclusief groot en speciaal transport. De rotonde wordt in beton uitgevoerd. Beton is sterker en onderhoudsvriendelijker dan asfalt.

Planning

Op dit moment staan de werkzaamheden ingepland voor de maanden mei en juni in 2019. Deze periode is tot stand gekomen na overleg met diverse stakeholders (zoals de gemeente, vertegenwoordigers van de landbouwsector en bedrijven in de buurt met veel vervoersbewegingen). De definitieve planning wordt in kwartaal één van 2019 verwacht. De aanleg van de rotonde neemt zes tot acht weken in beslag. Tijdens deze periode gaat de kruising naar verwachting één nacht compleet dicht. De Kuinderweg van en naar richting Kuinre gaat naar verwachting één week dicht. Omleidingsroutes worden dan ingesteld.

Brug - Brug-Marknesserweg-09-juli-2017-b.jpg

Bouw nieuwe Marknesserbrug

De Marknesserbrug is vanaf 8 april tot en met 30 april afgesloten voor het verkeer. De Stadspoort wordt dan geplaatst.
In deze drie weken vindt de montage van de brug en installaties plaats en wordt de nieuwe brug ingeregeld.

Fietsverkeer blijft via tijdelijke fietsbrug
De omleidingsroute voor de fietsers wijzigt niet. Deze blijven gebruik maken van de tijdelijke fietsbrug vanaf de Barkstraat over het evenemententerrein.

Start werk: oktober 2018
Planning gereed: April 2019

Gemeente Noordoostpolder begint maandag 8 oktober met de sloop van de Marknesserbrug, die vervangen wordt.

Vanaf die datum wordt al het verkeer omgeleid. Wethouder Anjo Simonse: ‘Voor het fietsverkeer en hulpdiensten hebben we een tijdelijke fietsbrug geplaatst vanaf de Barkstraat over het evenemententerrein. Autoverkeer richting Marknesse moet rond Emmeloord rijden.’ De verwachting is dat de ontmanteling en sloop van de brug een maand duurt. Dan wordt begonnen met het heiwerk voor de fundatie van de nieuwe brug. De productie van onderdelen van de nieuwe brug, de zogenoemde Stadspoortvariant, is al in volle gang. In Emmeloord worden de omleidingsroutes aangegeven. De planning is dat de nieuwe brug halverwege februari volgend jaar klaar is. bron: denoordoostpolder.nl

Link gemeentewebsite Werk aan de weg

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,