Schokbeton schuur

Schokbeton is :

  • beton dat tijdens het uitharden met schokken en trillen wordt verdicht en daardoor compacter is en een gladder oppervlak krijgt.
  • een fabriek die middels dit procedé schuren als bouwpakket kon leveren.

ONTGINNINGS- OF CULTUUR BOERDERIJ

De oudste boerderijen van de Polder.
60 Stuks   Type S6 en Q7

Al in de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met de bouw van deze boerderijen, in eerste instantie dezelfde typen als in de Wieringermeer. Ze staan voornamelijk aan de oostkant van de Polder, meestal aan het begin van een weg. Een eerste lichting boeren kreeg zo’n boerderij met soms wel 500 hectare toebedeeld om de jonge polder te ontginnen en in cultuur te brengen. meer info …

KLASSIEKE NOORDOOSTPOLDER BOERDERIJ met de ‘Schokbeton’ schuur.

eigenlijk is ‘De schuur’ bijzonder.  Een montage-boerderij

Een prefab schuur met speciaal voor de Noordoostpolder ontwikkelde betonnen muurelementen. (kleine 1000 stuks)
Het ging dus om de schuur; de woonhuizen werden los daarvan traditioneel gebouwd.
24 verschillende typen
Type A en B of een zgn. Oostenrijkse woning.  Meer info …

OVERIGE ‘KLEINE’ BOERDERIJTJES.

Brabants Langgevelboerderij. Toch hebben hier ze de bijnaam ‘Zeeuwse boerderijtjes’.
Komt omdat er door de watersnood opeens veel Zeeuwen naar de Polder kwamen.

Type C D H J K M O   512 Stuks

Een traditioneel gebouwde boerderij waarbij in traditionele materialen van hout en baksteen het woon- en werkgedeelte in 1 gebouw werden ondergebracht.Een langgevelboerderij is een rechthoekig boerderijtype waarbij voorhuis, stal en schuur aan elkaar zijn gebouwd en alle deuren geplaatst zijn in de lange gevels.  meer info

Dubbele pachterswoningen

Dubbele pachterswoningenIn 1947, vlak na de oorlog was er gebrek aan alles. Toch moest het nieuwe land zo snel mogelijk worden uitgegeven. Daarom werd besloten om kleine pachterswoningen te bouwen, in grootte vergelijkbaar met arbeiderswoningen.
meer info …

Oostenrijkse woning met Belgische barak.

De houten noodschuren , gemaakt van oude Belgische legerbarakken, die slechts een korte levensduur hadden, zijn in de jaren 50 vervangen door de montageschuren van schokbeton.

De Oostenrijkse woningen zijn ook een mooi verhaal.

72 stuks als boerderijwoning aan de zuid-oostkant van de polder
De overige woningen staan in Zwollerkerspel (4), Emmeloord (12), Marknesse (6), Ens (6)

meer info …