Bantsiliek

een kerkgebouw uit 1955 van architect Antonius Vosman jr. uit Deventer.

In 1951 werd met de bouw van het dorp Bant begonnen.
Ieder dorp in de Noordoostpolder kreeg drie kerken en drie scholen. (Zie overzicht)
Een rooms katholieke,  een hervormde en een gereformeerde kerk.
De rk parochie van Bant was toegewijd aan de H. Liudger. De kerk heette dus de H. Liudgerkerk.
Het viel eerst onder het bisdom Utrecht,  Later tot het bisdom Groningen

De bevolkingsgroei in de Noordoostpolder bleef echter achter bij de verwachtingen.
In 1991 werd besloten dat er samen gekerkt moest worden met Bant, Rutten en Creil.
De gebouwen van Bant (de H. Liudgekerk) en  Creil (de H. Nicolaaskerk) werden afgestoten.
Het gebouw in Rutten (de H. Servatiuskerk) werd het nieuwe onderkomen onder de naam: parochie De Goede Herder.
De inventaris van Bant werd grotendeels opgenomen in de kerk van Rutten.
Het pijporgel is afgebroken. Er staat nu een elektronisch orgel.

De RK kerken van Bant, Rutten en Creil

De rk kerk van Creil ging verder als dienstencentrum ‘het Salicoon’.

Samen-op-weg

De gereformeerden en de hervormden in Bant kregen het ook moeilijk.
In 2001 gingen zij op in de zogenaamde Samen-op-weggemeenten.

  • De Hervormden verkochten hun kerk aan Gospel Services van W. Maatman, maar stond vrij snel op Markplaats.
    Het Emmeloordse uitzendbureau Marthoflexwerk gebruikt de voormalige hervormde kerk – het zogenoemde Lievaarthuis – voor het huisvesten van Poolse werknemers.
  • De gereformeerden verkochten de kerk aan een particulier die er een piercingcentrum begon.
    Vijf jaar geleden begon Herman Russchen een ‘herberg voor mensen in nood’ die niet thuis kunnen wonen of geen thuis hebben.
    Omdat deze opvang niet past in de woonbestemming van het gebouw is het de vraag hoe lang de opvang nog kan voortgaan.

Vanaf 2005 gingen ze kerken in de voormalige roomse kerk van Bant, de H. Liudgerkerk.
Een nieuwe naam werd bedacht: de Bantsiliek,  een samenvoeging van Bant en Basilica.
De grote kerkzaal werd in tweeën gedeeld tot een kerkzaal en een ontvangstruimte.
De Mariakapel bleef in stand en is stilteruimte geworden.
Er is verder veel aan de kerk verbouwd en aangepast.

De voormalige R-K kerk is nu een multifunctioneel centrum onder de naam Bantsiliek.

In 2009 deed de Bantsiliek mee in de finale van de verkiezing Mooiste kerk van Nederland van het NCRV radioprogramma Plaza.
Het gebouw kreeg de meeste stemmen maar tot winnaar werd uiteindelijk de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst uitgeroepen.

Hervormde en Gereformeerde kerk Bant

Wat staat er op de torenspits,

Een haantje of een kruisje ?

windhaanVeelzeggend is dit rijmpje uit een bijbelvoorstelling in het Meermanno museum in Den Haag:

Protestanten hebben een haantje.
Lutherse hebben een zwaantje.
Doopsgezinden hebben een huisje.
Katholieken een kruisje.

Op oude foto’s is het haantje niet te zien.
Dat kan, als hij net in ‘vaan-stand’ staat.
Navraag bij de  vrienden van de Bantsiliek leert mij dat zij niet beter weten dan dat er altijd een haantje op heeft gestaan.
Om ruzie in het kippenhok te voorkomen, houden we het daar dan maar bij.

bantsiliek-met-haantje

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom er op veel kerktorens een haan staat? Dat is omdat de haan naar een aantal mensen en zaken in de bijbel verwijst.
Vroeg in de morgen wekt de haan mens en dier met zijn gekraai ten teken dat de nacht voorbij is en de nieuwe dag is aangebroken. Een haan maakt je wakker en is daarom symbool van de waakzaamheid. Iedere mens moet waakzaam zijn met het oog op de wederkomst van Christus (Mattheus 25, 13: Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.) De nacht staat voor het rijk van de duisternis en de demonen. De nieuwe morgen, die door de haan aangekondigd wordt, is de overwinning van het licht op de duisternis. Daarom doet de haan ons ook denken aan Jezus die de duisternis en de duistere machten van de dood overwonnen heeft.

De haan op de kerktoren verkondigt de opstanding van Jezus. De haan verwijst ook naar Petrus, de beroemde leerling van Jezus. In de nacht dat Jezus gevangengenomen werd, verloochende Petrus hem driemaal voor de haan kraaide. De haan waarschuwt ons er voor Jezus niet te verloochenen. Toen Petrus zich realiseerde wat hij gedaan had, kreeg hij berouw. Daarom is de haan (in de rooms-katholieke kerk) ook het symbool van de biecht, waarbij mensen opbiechten waar ze fout geweest zijn.

Ten slotte: de haan op de toren is een weerhaan. Wanneer het gaat waaien draait hij zijn kop in de richting waar de wind vandaan komt. De (tegen)wind staat voor de vijandelijke machten die het christendom aanvallen. De haan wijst die gevaren aan, ziet ze onder ogen en keert zich er tegen. Zo is hij het symbool van allen die de kerk en het christelijk geloof verdedigen.

Maar misschien staat de haan wel op de kerktoren omdat er anders geen kip naar de kerk komt!