Bevrijdingsboom Emmeloord Noordoostpolder

Bevrijdingsboom – Voor de ingang van de Bibliotheek

  • Titel: Bevrijdingsboom
  • Plaats: Harmen Visserplein voor de bibliotheek
  • Geplaatst: 1946 door Dr. J.H. Jansen
  • Vervangen: 1972

Bevrijding 17 april 1945.  De oprukkende geallieerden lieten de Noordoostpolder links liggen.  Er waren toch geen Duitsers.
De volgende dag droeg Albert Knipmeijer het gezag over aan landdrost Smeding, de hoogste vertegenwoordiger van het burgerlijk bestuur.

Een jaar later werd op Bevrijdingsdag, 17 april 1946, een bevrijdingsboom geplant op het enige plein dat Emmeloord toen had, het huidige Harmen Visserplein, voor het toenmalige ‘Dorpshuis’.

De „bevrijdingsboom”, een kastanjeboom is geplant door dokter Jansen, toen de enige huisarts in het nog nagenoeg onbewoonde Emmeloord.
Vrijwel alle Emmeloorders waren daarbij aanwezig.
Onder de boom werd een fles neergelegd; in deze fles zit een oorkonde, vermeldende de bevrijding van de NOP, getekend door de heer J. H. Avis.
Bron ‘Oorkonden van de bevrijdingsboom’ nopinoorlogstijd.nl

In verband met een reconstructie van het plein en de bouw van de nieuwe openbare leeszaal (door aannemer L. de Graaff uit Emmeloord) moest de boom in 1972 verplaatst worden. Omdat de bestaande boom zich slecht ontwikkelde, is deze ondanks zijn cultuurhistorische waarde vervangen door een nieuw en beter  exemplaar.

Op het Harmen Visserplein zijn meerder monumenten die de herinnering hoog houden aan de Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog:

  1. De Onderduikersbank
  2. Gedenksteen Veteranendag met daarnaast de
  3. Gedenksteen Bevrijding van de Noordoostpolder
  4. Gedenkplaat A.J. Knipmeijer
  5. Bevrijdingsboom

Bevrijdingsboom.jpgTekst krantenknipsel links

29-2-1972 Leeuwarder Courant

EMMELOORD — De „bevrijdingsboom”  van Emmeloord moet verhuizen en wordt dan tevens door een beter exemplaar vervangen. Deze boom, die op 17 april 1946, 1 jaar na de bevrijding
van de NOP, werd geplant op het Harmen Visserplein moet weg in verband met een reconstructie van dat plein. De nieuwe openbare leeszaal, die nagenoeg gereed is, maakt deze reconstructie noodzakelijk.
De „bevrijdingsboom”, die zich slecht heeft ontwikkeld, zal worden vervangen door een betere, die komt te staan op een groenstrook tussen het plein en de Rietstraat.
De „bevrijdingsboom”, een kastanjeboom werd op 17 april 1946 geplant door dokter Jansen, toen de enige huisarts in het nog nagenoeg onbewoonde Emmeloord. Vrijwel alle Emmeloorders waren daarbij aanwezig.
Onder de boom werd een fles neergelegd; in deze fles zit een oorkonde, vermeldende de bevrijding van de NOP, getekend door de heer J. H. Avis.


EMMELOORD — Binnen enkele weken komt een einde aan een stukje „historisch Emmeloord”. Het eerste „centrum” van de plaats, het Harmen Visserplein, ondergaat zulke grote veranderingen dat niets er van straks terug te vinden zal zijn. Met het gereedkomen van het stadskantoor zullen het voorlopige houten raadhuis en het daarnaast staande, eveneens houten DX 7 verdwijnen. De fa. Visser uit Sint
Nicolaasga die de hele zaak heeft gekocht, zal er wel weg mee weten.
Naar we vernamen zijn er al verschillende gegadigden voor gebouwen èn inventaris. Het houten raadhuis kwam in 1943 vanuit de Wieringermeer naar Emmeloord, dat toen dorp A heette. Het werd bureau van de rijkspolitie, tevens distributiekantoor. In 1949 kwamen de ambtenaren van het openbaar lichaam
„de Noordoostelijke Polder” en werd het min of meer officieel tot voorlopig” raadhuis gebombardeerd. De politie verhuisde toen naar het grootste gebouw aan het Harmen Visserplein de zetel van de Directie Wieringermeer, DX 6. DX was de afkorting van Districts-Kantoor. Die waren in de kolonisatieperiode gevestigd in Lemmer (5), Kuinre (4), Vollenhove (3), Ramspol (2) Kampen (1) en Emmeloord 6 en 7.
Alleen DX 7 herinnert nog aan de periode van die districtskantoren, waar de lonen werden berekend en uitbetaald, waar de landbouwkundige op Nog deze week wordt met de afbraak van DX 7 begonnen; het raadhuis volgt eind volgende maand. Het archief van het raadhuis is reeds „verhuisd” naar
het stadskantoor. Daarna wordt met de reconstructie van het plein rondom het stadskantoor begonnen. Een reconstructie, waarin ook de oudste bakkerij van Emmeloord wordt betrokken. Bakkerij Braaksma is aangekocht door de heer J. Westendorp („Japie”) die er zijn van alles en nog wat-kleding in gaat
verkopen. De bakkerij wordt vrijwel geheel afgebroken en in een het nieuwe Harmen Visserplein waardige stijl, herbouwd. Het Harmen Visserplein, Emmeloords oudste kern, genoemd naar Harmen
Visser die in de bevrijdingsdagen bij Schoterzijl om het leven kwam, zal onherkenbaar veranderen. Het enige dat er nog aan zal herinneren is de nooit goed uit de kluiten gekomen „bevrijdingsboom” voor de gemeentelijke leeszaal. Als die tenminste de vernieuwingsdrang in dit oude stukje Emmeloord overleeft.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.