Boorgaten.jpg

21 – Stenen met prehistorische boorgaten

De stenen vertonen kleine uithollingen die waarschijnlijk in de prehistorie door mensen zijn aangebracht.
Wat de exacte bedoeling was of functie van de boorgaten was, is nog altijd in duisternis gehuld.