De Noordoostpolder kent ook een

Cultuurhistorisch Centrum.

De vereniging is in mei 2018 onder een lastig gesternte geboren.
Meteen na de oprichting viel het oprichtingsbestuur uit elkaar.
De vacatures zijn vacant.

U kunt het CHC Noordoostpolder steunen door donateur te worden.

Contactadres (secr.) Harrie Veldhuis.

Roerig oorlogsverleden Noordoostpolder

Een man verraad een zolder vol onderduikers.
Nadat de onderduikers zijn afgevoerd, lekt de naam van de verrader uit.
Met de ‘ wet op de privacy’  klaagt hij de ontdekker aan.

‘Omgekeerde wereld ?’