Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder

 (CHC NOP)

Bij notaris Prummel in Emmeloord is mei 2018 de akte gepasseerd waarmee de stichting Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder (CHC NOP) is opgericht.
In het oprichtingsbestuur zaten Wim Logtmeijer (gepensioneerd schoolmeester), Aukje van der Molen (Canon De Noordoostpolder), Harrie Veldhuis (Historische Vereniging Noordoostpolder), Robert Hofman (Urk in oorlogstijd),  Jan de Jong (ansichtkaarten van de zeebodem) en Evert de Graaff (maker van deze website www.emmeloord.info)

De vereniging is onder een wat lastig gesternte geboren.
Een paar weken na de oprichting verliet de voorzitter Wim Logtmeijer de Noordoostpolder en vestigde zich in Bodegraven.
Ook ik (Evert de Graaff)  ben een week na de oprichting uit het bestuur gestapt.
Gelukkig vindt u hier op www.emmeloord.info  voldoende cultuur historische informatie over de wordingsgeschiedenis van de
Noordoostpolder in de meest ruime zin van het woord.

U kunt het CHC Noordoostpolder steunen door voor € 20,- donateur te worden.