Drinkplaats - De-drinkplaats.jpg

Voor de jager is ‘de goede aanloop’ een plaats waar hij veel wild kan verwachten. DRINKPLAATS

  • Titel: De drinkplaats
  • Kunstenaar: Nicolaas Wijnberg
  • Materiaal: cement
  • Geplaatst : 1957
suikerzakje-de-goede-aanloop-Tollebeek.jpg

suikerzakje

Dit is het oudste kunstobject van Tollebeek, aangebracht op de buitenmuur van horecagebouw ‘De Goede Aanloop’ aan de  Sint Hubertusplaats in Tollebeek

De Amsterdamse architect J. Dunnebier ontwierp in 1957 voor bier brouwerij Oranjeboom de vier café-restaurants  in Bant, Espel, Tollebeek en Nagele (1961-’62).

De straatnamen in Tollebeek zijn ontleend aan de jacht. Centraal ligt de VOSSENBURCHT; net als de natuurlijke vossenburcht, de verblijfplaats van een vos, heeft deze straat meerdere uitgangen.
Een ervan is naar het WISSEL. Het wissel is het vaste pad waarlangs het wild zich naar drink- of weiplaats begeeft.

Drinkplaats - De-drinkplaats-002.jpgDie drink- of weiplaats is in dit geval cafe-restaurant De Goede Aanloop. Voor de jager is de goede aanloop een plaats waar hij veel wild kan verwachten.
Voor de reiziger halfweg Emmeloord en Urk is het een goede plaats om even aan te lopen.
De naam is tot stand gekomen na een suggestie van de polderdirectie aan Brouwerij d’Oranjeboom, destijds eigenaar van het etablissement.
Het cafe-restaurant staat aan de SINT-HUBERTUSPLAATS, genoemd naar de beschermheilige van de jacht. Nimrod, de achterkleinzoon van Noach, stichter van Babylon en eerste koning der Chaldeeen, wordt in Genesis 10:9 een geweldig jager genoemd.
Buiten de oudtestamentische context is Nimrod een figuurlijke aanduiding voor een jager in het algemeen geworden.
Bij de naam NIMRODSTRAAT kan men dus zowel aan de Nimrod als aan een Nimrod denken.

Het is opgebouwd uit drie pleisterlagen (mortel) die één voor één zijn aangebracht.


Drinkplaats - De-drinkplaats-001.jpg

Sgraffitio

De sgraffitotechniek die hierbij is toegepast, kent het volgende principe.
Op een muur of andere starre ondergrond worden twee of meer gekleurde pleisterlagen (doorgaans een kalkmortel) aangebracht. Vervolgens worden in de nog zachte pleisterlagen lijnen en vlakken weggekrabt of weggestoken, zodat een vorm of voorstelling ontstaat. Door dieper of minder diep in die verschillende kleurlagen te ‘krabben’ ontstaan lijnen en vlakken in verschillende kleuren. Er moet bij deze techniek snel gewerkt worden, omdat de kalkmortel na ongeveer 24 uur te hard is om nog te kunnen bewerken.

Over de kunstenaar

Nicolaas Wijnberg

kunstenaars - Wijnberg.jpgNicolaas Wijnberg was de zoon van een Amsterdamse meestersteendrukker. Zijn eerste tekenlessen kreeg hij van onder meer Ger Gerrits en Jos Rovers. Op de avondacademie bleek al snel zijn grote talent, maar hij sloeg de uitnodiging van Henri Campendonck af om op de dagacademie te komen. In 1942 vertrok Nicolaas Wijnberg met de beeldhouwer Teun Roosenburg naar Kasteel Oost te Eysden bij Maastricht. In de oorlog was dit een plek waar Wijnberg en andere daar ondergedoken kunstenaars konden blijven werken.

De Realisten
In 1947 vormde Nicolaas Wijnberg met vrienden ‘De Realisten’, een groep kunstenaars die zich toelegde op figuratieve kunst en zich afzette tegen de abstracte kunst van Cobra en Vrije Beelden. De groep organiseerde zelf een eerste tentoonstelling bij kunsthandel Frans Buffa in Amsterdam. In 1951 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam werk van onder meer Wijnberg getoond op de expositie ‘Realisten uit zeven landen’. Nog tot in de zeventiger jaren zijn door ‘De Realisten’ evenementen georganiseerd.

Oeuvre
De volledige kunstzinnige loopbaan van Nicolaas Wijnberg beschrijven is buitengewoon complex. Zijn hele leven was hij scheppend bezig. Naast werk aan diverse publicaties als zowel auteur als redacteur werkte hij mee aan een groot aantal theatervoorstellingen. Primair was Nicolaas Wijnberg echter schilder en tekenaar. Hij ontwikkelde een persoonlijke expressionistische stijl met surrealistische, erotische en poëtische tendensen. In 2000 kreeg hij de prestigieuze oeuvre-prijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. De liefde voor de schilderkunst en haar historie is terug te zien in de grote hoeveelheid schilderijen, grafiek en tekeningen die Nicolaas Wijnberg in zijn leven gemaakt heeft.

bron: http://nicolaaswijnberg.nl