De Deel

Over het centrumplein De Deel valt een complete website te maken. Al sinds zijn ontwerp staat plein het ter discussie. Ir. Pouderoyen had bij het ontwerp van ons plein (niet lachen) het San Marcoplein in Venetië voor ogen. Toch is dit plein in al die jaren niet meer dan een mistroostig bakstenen parkeerterrein gebleven. Er wordt ook al jaren over gesteggeld. “Het Centrumplan”.
Toch zouden vele plaatsen in Nederland jaloers zijn op de mogelijkheden van zo’n groot centrumplein. Het is inderdaad gratis parkeren in Emmeloord. Ruimte genoeg voor een kermis of aardappel-manifestatie. En Emmeloord heeft het ruimste busstation van Nederland.
In maart 2019 is de reconstructie van De Deel gestart.  ’t Wordt vast mooi .

Het Aandeel

Op de plek van het gesloopte NAK gebouw
links van ’t Voorhuys

Er wordt weer gebouwd op De Deel. En alles wat hier gebouwd wordt, maakt het aanzien van dit plein al snel mooier. Ik ga er wonen, rechts bovenin.

Nog 1 appartement te koop.

Dit complex komt op de plaats van het oude NAK gebouw. Het nieuwe gebouw wordt een prachtige aanwinst. Beneden zijn commerciële ruimtes gepland, met horeca en daarboven 15 luxe appartementen.

  • De bouw start is gepland in oktober 2019.
  • 14 van de 15 appartementen zijn verkocht.

Horeca

Er is horeca op de benedenverdieping gepland.  Dat telde voor de  exploitanten voor het horecapaviljoen Noest ook mee om af te haken.
Later heeft de gemeente de regels voor een horecapaviljoen een beetje versoepeld, waardoor het nu toch door gaat, onder de naam ‘BRUUT’.
Horeca in ’t Voorhuys, Restaurant Eindeloos, Het Aandeel, horecapaviljoen Bruut, Halte 24 en misschien ook nog in het nog te bouwen nieuwe Sinke gebouw. Je kan niet zeggen dat je nergens een kopje koffie of een pilsje kan drinken in het centrum.

Helder Financiële Diensten’ is een van de kantoren die zich in deze ruimte gaat vestigen. Ook heeft Foto Jan laten weten te willen verhuizen naar het nieuwe pand.  Het idee is ontwikkeld door PBV architecten en het pand wordt gebouwd door Oost en Van Tilburg Ontwikkeling uit Urk.  Aannemer is  Mateboer uit Kampen.

Brochure : link

3D view : link

De Deel in oude tijden

De-Deel-toen-en-nu.jpg

En dit zijn de plannen

bouwplan De Deel Emmeloord

Uniek watersysteem voor bomen op De Deel

algemeen - omroep-flevoland.png

Een kleine 50 bomen van 20 meter hoog planten op een plein is geen makkelijke klus. “Het is eigenlijk niet mogelijk en toch lukt het hier op De Deel in Emmeloord”, vertelt de trotse Erwin van Herwijnen. Herwijnen is van het bedrijf dat zorgt voor de ondergrondse techniek.

Wat het planten van de 46 bomen moeilijk maakt, is dat de ondergrond die nodig is voor een degelijke bestrating niet geschikt is voor bomen. “In straatzand groeien bomen niet goed. En onder een plein is niet genoeg water voor bomen”, vertelt Herwijnen.

Uniek in Nederland
Op De Deel in Emmeloord is daarom op anderhalve meter diepte een compleet watersysteem aangelegd. “Uniek is dat er altijd voldoende water is voor de bomen, maar ook dat er ruimte is voor de opvang van hoosbuien. Met de veranderingen in het klimaat is dat echt nodig”, aldus Herwijnen.

Dit watermanagementsysteem lijkt nog het meest op een laag kunststof kratten die is bedekt met speciaal doek en bomenzand. Daarop ligt nog een laag kratten, weer doek, puin en grond en tenslotte de straatstenen.

“De combinatie van al deze lagen zorgt ervoor dat de bomen het prima gaan hebben op De Deel. En het zorgt ervoor dat de bestrating van het plein sterk genoeg is om te gebruiken voor bijvoorbeeld parkeren en kermissen”, zegt Herwijnen. Het systeem is volgens hem niet helemaal nieuw. “Maar voor zover ik weet is het op deze schaal nog nooit toegepast.”

Een paar overzichtsfoto’s 25-12-2018 (Hogere resolutie hier)

Plek oude arbeidsbureau

Sinke : Inmiddels is de termijn voor het indienen van bezwaren verstreken. Er zijn drie bezwaren ingediend. Deze bezwaren worden nu door de Commissie bezwaarschriften van de Gemeente Noordoostpolder behandeld. Wij wachten de uitspraken van de bezwarencommissie af en zullen u daarna verder informeren.

Update 20 sept 2019

Zoals wij u eerder hebben gemeld is door omwonenden bezwaar gemaakt tegen het project. De bezwaarcommissie heeft deze bezwaren ontvankelijk verklaard. Echter het College van B&W heeft de bevoegdheid om het advies van de bezwaarcommissie naast zich neer te leggen. Dit heeft het College van B&W gedaan. De twee omwonenden zijn in beroep gegaan bij de rechtbank. Zij hadden tot maandag 16 sept. om hun beroep inhoudelijk te onderbouwen. Nu is de gemeente Noordoostpolder weer aan zet. De gemeente zal nu reageren op het beroep van de twee omwonenden. Daarna zal (na een reactie van de omwonenden) waarschijnlijk een zitting van de rechtbank plaats vinden.

de-kroon.jpg

Domeinkantoor-en-Arbeidsburo.jpg

Het bouwen op De Deel is begonnen. Ze rollen nu over elkaar heen. Nu binnenkort de bouw start van ‘het AanDeel’, hoopt ook Sinke te kunnen starten met de verkoop van deze 16 appartementen en kantoorruimtes onder de naam De Kroon. De locatie CWI van Sinke staat op de plek van het voormalig arbeidsbureau. Het oude arbeidsbureau was m.i. een fantasieloos rechthoekig volume. De enige spannende frasering was het hekje op het dak. Dus ook dit maakt Emmeloord veel mooier, al maakt het de bewoners aan de overkant van de nieuwe rotonde ‘Onder de Toren‘ niet blij.  En ook de bewoners van de Residence De Deel (domeinenkantoor) vinden het veel te groot en veel te dichtbij. Snap ik.

Horecapaviljoen ‘Roest’

Noest-1.jpg

Noest wordt Roest.

Maandagmiddag  30 juni 2019 werden op De Deel de handtekeningen gezet onder het contract tussen onder anderen de gemeente Noordoostpolder en de nieuwe exploitanten van het horecapaviljoen met die naam, Jarno van den Berg en Rudi van der Graaf.

Met de ondertekening van het contract komt er een einde aan een lange zoektocht van de gemeente voor een passende invulling van De Deel; ongeveer een jaar geleden presenteerde de gemeente dan eindelijk een plan voor het horecapaviljoen hier. Toen nog onder de naam ‘Noest’, met een ontwerp dat was gebaseerd op een barak zoals die in de Noordoostpolder stond ten tijde van de drooglegging.

Alles leek in kannen en kruiken, maar in september vorig jaar gaven de plannenmakers van het eerste uur hun opdracht terug omdat er te weinig ruimte zou zijn voor aanpassingen in de opzet van de architecten. De gemeente ging in gesprek met de nummer twee op de lijst van belangstellenden, Italiaans restaurant Da Enzo, maar ook die ondernemer trok zich terug.

Door Jarno en Rudi

Maar nu is diezelfde ‘Da Enzo’ weer in beeld, want Jarno van den Berg is bedrijfsleider van dat restaurant. Collega Rudi van der Graaf is momenteel nog sous-chef bij het Van der Valk restaurant in Emmeloord, samen gaan ze ‘Bruut!’ straks exploiteren. ‘Door Jarno en Rudi’ is de ondertitel van de onderneming. Het duo kiest overigens alleen voor horeca; de mogelijkheid van de gemeente om ook detailhandel in het paviljoen mogelijk te maken leggen de twee horeca-ondernemers naast zich neer.
De naam Bruut! verwijst volgens Jarno vooral naar de rest van het plein. ,,Er zit ook een stukje buurt in, dat benadrukt het mooi.’’ Collega Rudi Van der Graaf wil nog niet helemaal uit de doeken doen hoe het concept van Bruut! er precies uit gaat zien. ,,Maar er komt overal een verhaal bij, dit moet de huiskamer van de Noordoospolder gaan worden.’’
Leermoment
Voor wethouder Wiemer Haagsma was de ondertekening een blij moment, na jarenlang onderhandelen over de invulling van De Deel. Dat Bruut! een stukje kleiner is dan Noest (van 800 vierkante meter naar 650 vierkante meter) kost de gemeente weliswaar enkele tienduizenden euro’s, en door de mislukte gang van zaken rondom Noest wordt de opening van het paviljoen verplaatst naar begin 2021. ,,Een leermoment’’, beoordeelt de wethouder de eerdere mislukte aanbesteding. ,,Maar ik ben blij dat we nu een aantal ondernemers hebben gevonden die er vertrouwen in hebben, en dat ook willen realiseren.’’

HERINRICHTING VAN DE DEEL

’t Voorhuys uitbreiding

Deze uitbreiding is gerealiseerd !

Dit deel van het centrumplan gaf het miste protest. Iedereen is blij met ’t Voorhuys en de bedrijfsvoering van Hellendoorn.
Hotel ’t Voorhuys vormt met zijn grandcafé het centrale punt van de Emmeloordse horeca. Het bestaande hotel had 25 kamers. Er is nu een volume toegevoegd van 12 kamers.

Eigenaren Twan Hakvoort en Renée van Hellendoorn hebben Korfker Architecten gevraagd te tekenen voor de uitbreiding.
Het ontwerp combineert de karakteristieke Delftse school architectuur van het bestaande pand met eigentijdse elementen waarmee stilistisch wordt aangesloten op het park waarin de uitbreiding komt te staan. De materialisatie en kleurstelling versterken het royale karakter van het hotel-grandcafé.
Op de zuidwesthoek wordt de Huyskamer (eet-/vergaderzaal) uitgebreid met een mooie tuinkamer met terras waarmee de multifunctionaliteit van deze ruimte exponentieel toeneemt.

Extra informatie : klik hier

Oude foto’s ’t Voorhuys :  Klik hier

Op de plek van het huidige Sinke
De Deelstaete

Nog niet echt concreet, maar ik vond al plaatjes op het internet.

Het multifunctionele complex, ‘De Deelstaete’, maakt onderdeel uit van het Open Plan Proces voor de volledige transitie van het stadshart van Emmeloord. Bessels architekten & ingenieurs heeft een plan ontwikkeld waarin horeca-activiteiten historisch met elkaar worden verbonden, het plein een afspiegeling is van de 24-uurs economie en het complex kan acteren op de scheiding van plein en park.

Het 3.200 m2 tellende complex, verdeeld over 4 bouwlagen, bestaat op de begane grond uit horeca met daarboven kantoorunits, een atrium met een semiopenbare ontmoetingsplek en luxe appartementen. Op de bovenste verdieping kunnen nog 2 penthouses gerealiseerd worden. Het complex, het park en De Deel is als totaalconcept ontwikkeld. Hierdoor wordt bestaand en nieuw in elkaar verweven en wordt een onsamenhangend geheel vermeden.
De Deelstaete wordt circulair gebouwd met herbruikbare grondstoffen. Daarbij kent het geen gasaansluiting, beschikt het over een helofytenfilter voor het natuurlijk reinigen van afvalwater en wordt restwarmte uit het atrium gebruikt voor verwarming van de appartementen.

De Deelstaete is horizontaal geleed middels betonnen banden. Hiertussen zijn glasstroken en metselwerk accenten aangebracht.

Sgraffito
De scheiding tussen de horeca en appartementen wordt gemarkeerd door de sgraffito kunstbanden uit het huidige Sinke gebouw. Hiermee wordt op circulaire wijze de historie teruggebracht. De horeca beschikt over een groot winterterras. In de ontwerpvisie is uitgegaan van een ‘zebrapad-patroon’ in de bestrating om de economische activiteiten aan De Deel met elkaar te verbinden. Net zoals dit het geval was bij het voormalige -op deze locatie aanwezige- Landbouwhuis.

Laurens-de-Graaff_20181225_DJI_0579-1440px.jpg

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek