Dijken

Nederland kent 17.691 kilometer waterkerende dijk.

Soorten dijken

  1. zeewaterkerende dijken
  2. rivierwaterkerende dijken
  3. binnenwaterkerende dijken (Flevoland)

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen.

Wat is basalt

Basalt is gestolde lava. Als die lava snel afkoelt, ontstaan er barsten in het oppervlak.
Aan de oppervlakte zijn die barsten nog grillig en willekeurig, maar als je wat dieper je gaat, vormen die breuklijnen een vast patroon. (Natuurkunde)
Uiteindelijk vormen die breuken een min of meer zeshoekige zuil.
Dat basalt laat zich door die zuilvorming gemakkelijk winnen in steengroeven en oude vulkaankraters.
Het basalt dat wij voor onze dijken gebruiken, komt hoofdzakelijk uit Duitsland.

Basalt-tsjechie

Basalt steengroeve in Tsjechië

Gebruikten. ! De toepassing van basalt in dijken verdwijnt meer en meer. De winning, het transport en de plaatsing werd te duur.
En het vak van steenzetter is niet erg populair en te zwaar volgens de Arbo-wet.

Daarom gebruiken we  tegenwoordig machinaal gemaakte betonelementen met dezelfde vorm. Die kunnen veel sneller geplaatst worden.

Afsluitdijk

De  Afsluitdijk is geen dijk maar een dam. Een dijk scheidt het water van het land en een dam scheidt water van water.

Rijkswaterstaat beheert de dijk, die in totaal 32,5 km lang is.

Op 28 mei 1932 werd om 13.02 uur het laatste sluitgat in de Afsluitdijk, de Vlieter, gedicht.

Onderhoud Afsluitdijk : link

Stijgende zeespiegel

Doordat de aarde opwarmt, stijgt de zeespiegel. Dit terwijl in ons gebied de bodem daalt.

  • De bodem zakt zelfs 1 centimeter per jaar.
  • De zeespiegel daarentegen stijgt naar verwachting tot 90 centimeter deze eeuw.

De verschillen worden dus steeds groter. Grote, stevige dijken zijn daarom erg belangrijk.

Hoeveel is de bodem gedaald in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord?

Dat is onbekend, want hier zijn geen metingen naar gedaan. In Zuidelijk Flevoland is dit wel gemeten. De bodemdaling is het snelst gegaan direct na de drooglegging. Daarna neemt de snelheid van daling af.

Vroeger werd puntsgewijs de maaiveldhoogte gemeten. Sinds de beschikbaarheid van nieuwe technieken kan het maaiveld van de hele polder worden ingemeten.De meest recent beschikbare meting is uit 2009. Er is een nieuwe meting gedaan in 2016. De resultaten komen binnenkort beschikbaar. We hopen door de twee metingen te vergelijken een goed beeld te krijgen van de actuele bodemdaling.

maaiveldsdaling_zf18

.

Evert de Graaff :  bronnen, cookies  & privacy  ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Emmeloord, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk, monumenten,