Als de dijk breekt ….

Noordoostpolder onder water

… krijgen we natte voeten. Da’s duidelijk

Emmeloord ligt ongeveer 4 meter onder N.A.P.
Maar half Nederland ligt onder NAP. (zie plaatje links)

Echter…..,
het zou ook best 8 meter onder water kunnen worden.

Hoe kan dat.

Als de dijk op een zonnige  doordeweekse dag breekt,
liggen we dus ongeveer onder 4 meter water.
Maar waarom zou een dijk dan bezwijken.

De kans is veel groter in geval van  stormvloed + springtij. 

  • Stormvloed is het opstuwen van zeewater door stormwinden.
    (Noord-West is gevaarlijk)
  • Springtij is een extra hoog water. (eb – vloed)
    Heeft te maken met de aantrekking van zon plus maan

De watersnood in Zeeland (op 1 februari 1953)
werd veroorzaakt door die combinatie van
springtij met een zware noordwesterstorm.

Op het gemeentehuis zijn de twee nivo’s aangegeven.


Waar moet je heen ? Naar het oosten denk ik. Draai het gas uit. In Zwolle begint de victorie.   Tips

 Live waterstanden  

Wat is N.A.P.

Het Normaal Amsterdams Peil (meestal afgekort tot NAP) is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd.
Voor het gemak wordt het NAP gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau, in werkelijkheid is het ietsje hoger.

Peilmerken
Het NAP wordt zichtbaar gemaakt door ongeveer 35.000 peilmerken zoals boutjes in gebouwen, bruggen en viaducten.
Eens in de 10 jaar bepaalt Rijkswaterstaat opnieuw de hoogte van de meeste peilmerken

Extremen
Het laagste punt van Nederland ligt op 6,76 meter onder het Normaal Amsterdams Peil in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Dicht bij het drielandenpunt op de Vaalserberg bevindt zich het hoogste punt van Nederland (NAP + 322,70 m).

Springtij of springvloed

is een vloed veroorzaakt doordat de getijdenwerking, die het gevolg is van de zwaartekracht, van de zon en de maan elkaar versterken.
De maximale hoogte van het water is hierdoor veel hoger dan bij een normale vloed, die vrijwel alleen door de maan wordt veroorzaakt.
Springtij treedt op bij nieuwe maan en bij volle maan, wanneer de zon, de aarde en de maan min of meer op één lijn staan. Daardoor is de totale kracht op de watermassa het grootst. Hierdoor is de waterstand tijdens het hoogtij hoger en tijdens het laagtij lager. Tussen volle en nieuwe maan in, bij halve maan werken de zwaartekracht van de zon en de maan elkaar tegen. De getijdenverschillen zijn dan minder groot, dit noemt men doodtij. Spring- en doodtij komen dus twee maal per synodische maand voor.Doordat het getij, zoals het in Nederland wordt waargenomen, vooral wordt veroorzaakt door de invloed van maan en zon op het water van de Atlantische oceaan, treedt springtij in Nederland op ongeveer 3 dagen ná volle maan. Zo lang heeft de ‘vloedgolf’ nodig om bij Nederland te komen.

en Noordwester storm stuwt het water van het IJsselmeer richting Zuid-Oost. Onze kant op dus.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier