De boogbruggen over de gracht

  • De meest westelijke brug heet PIONIERSBRUG;
    deze brug ligt in het oude gedeelte van Emmeloord,  waar destijds de pioniers in het kamp woonden.
  • De LEEUWENBRUG bij de hervormde kerk is genoemd naar de stenen leeuwen die hier vroeger te vinden waren.
  • De brug tussen Lange Dreef en Cornelis Dirkszplein heet GEUZENBRUG. Cornelis Dirksz voerde de geuzen aan in de Slag op de Zuiderzee.
  • Bossu, zijn tegenstander was aanvoerder van de Spaanse vloot. Om die reden heet de brug tegenover de Bossulaan SPAANSEBRUG.

bruggen - bruggen-1.jpg

Boogbrug

Alleen de Leeuwenbrug heeft twee bogen.
De overige drie bruggen hebben één boog.

bruggen - Stadsgracht-1.jpg

bruggen - 5025f34a0ed445e429b0d10572d6738c.jpg

Grachten

bruggen - In-de-schetsontwerpen-van-Pouderoyen-uit-1942-en-1943-kreeg-Emmeloord-extra-grachten-ten-noorden-van-het-centrum-blauwe-stippellijn-op-kleurenschema-op-basis-van-het-schetsontwerp-1943.jpg

Na vele schetsen is het definitieve plan voor Emmeloord na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Ir. Pouderoyen.
In een eerdere schets was nog een tweede gracht opgenomen. (stippellijn).
Deze gracht  is later geschrapt.


Zuilengalerij

Ir. Pouderoyen had bij het tekenen van het centrumplein Emmeloord het San Marcoplein in Venetië voor ogen. (bron: NLE).
Op de Leeuwenbrug was een loggia gepland. Een overdekte zuilengalerij.
In de bestrating van de leeuwenbrug zijn duidelijk de contouren zichtbaar. >>

bruggen - Leeuwenbrug-005.jpg
Toch is de loggia nooit gebouwd. Ze zijn wel terug te vinden in de maquettes.
Wellicht waren de door Amsterdam aangeboden Leeuwen een pleister op de wond.

bruggen - manquette.jpg

bruggen - manquette2.jpg

Verlichting

Begin 2010 zijn de bruggen van verlichting voorzien.
Het heeft veel geld gekost (€ 40.000), en het resultaat viel tegen.
Op de foto staat het wel mooi. (foto G. Buchner)

bruggen - leeuwenbrug-verlicht.jpg

Nieuwe namen voor nieuwe bruggen

Emmeloord heeft zes nieuwe namen voor zijn zes nieuwe fietsbruggen. “Het zal even wennen zijn, maar ik hoop dat de mensen snel een goed gevoel hebben bij die namen”, zei wethouder Andries Poppe woensdag bij het bekend maken van de namen van de bruggen en de prijswinnaars.

Mensen uit de Noordoostpolder mochten suggesties aandragen en daar maakten honderd inwoners gebruik van.

De fietsbrug tussen Muzisch Centrum en politiebureau heet voortaan Muzebrug. De naam komt van Jan Sterk, sinds vier jaar woonachtig in Emmeloord en herinnert aan de nabijheid van het Muzisch Centrum. De andere namen: Torenbrug (bij het ziekenhuis, uitkijkend op de torens van de Prestige en de Poldertoren) ), de Welpenbrug (niet ver van de leeuwen in de Meldestraat), de Trimparkbrug (bij de Fjord waar vroeger een trimpark was), de Witte Zeebrug (herinnerend aan de gesloopte Witte Zeestraat) en de Wadloperbrug (bij het Pinkewad).

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,