Plaatsnaamborden

 

Een plaatsnaambord is een bord dat staat bij de ingang van een plaats.
Onder de plaatsnaam wordt de gemeente waarin de plaats zich bevindt vermeld, tenzij de plaatsnaam gelijk is aan de gemeentenaam.

In Nederland heeft het kombord de status van een verkeersbord volgens het RVV 1990. Een kombord impliceert ook altijd een maximumsnelheid van 50 km/u,
desondanks wordt onder het kombord vaak ter verduidelijking een extra verkeersbord bevestigd dat deze maximumsnelheid vermeldt.
Maar soms wordt er toch een hogere toegestane snelheid aangegeven, bijvoorbeeld op rondwegen.

Bij een gehucht of buurtschap is er vaak geen sprake van een officiële bebouwde kom, hierom kan het standaard kombord, dat immers een lagere maximumsnelheid gebiedt, niet worden toegepast.
Hier staat dan vaak een plaatsnaambord in negatief: een wit bord met blauwe of zwarte letters.

Sommige plaatsnaamborden hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op vandalen en dieven. Zo wordt het kombord van het gehucht Nederland elke keer dat het is geplaatst, ontvreemd.

Frans Sonnenschein uit Emmeloord heeft alle plaatsnaamborden van Emmeloord gekiekt. (juni 2015) Leuk om te zien.