Amsterdamweg – Nagelerweg

bij de Gamma

Dit kruispunt verandert in een rotonde. De werkzaamheden starten op 14 mei en duren naar verwachting tot 20 juli. De rotonde wordt in één keer geheel opgebroken. Daarom is het kruispunt voor alle verkeer afgesloten. Dat geeft hinder, maar levert straks een betere doorstroming van het verkeer op. Via een motie heeft de gemeenteraad gekozen voor een rotonde in plaats van renovatie en vervanging van de verkeerslichten.

Einde aan wachttijden tijdens de spits

De kruising is een belangrijk knooppunt in de verkeersdoorstroming van Emmeloord-bedrijventerrein Nagelerweg en woonwijk De Zuidert. Door de rotonde verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid. De wachttijden voor fietsers en auto’s komen dus te vervallen.

Meer informatie

KWS Infra BV uit Zwolle voert het werk uit en de nutsbedrijven werken aan het verleggen van de kabels en leidingen. Wie vooruitlopend op de werkzaamheden vragen heeft kan contact opnemen met de heer J. Verhage van de gemeente, via 06 48 13 46 60 of j.verhage@noordoostpolder.nl.

Rotonde-Nagelerweg-Amsterdamweg-2018.jpg