Herinrichting winkelgebied Europalaan

Start werk: maart 2019

Planning gereed: eind juli 2019

Gemeente Noordoostpolder start met de herinrichting van het winkelgebied Europalaan. Het gebied wordt veiliger en beter voor het verkeer. Het wordt een 30km/uur-gebied en er komt eenrichtingsverkeer in de Scandinaviëlaan naast de Jumbo. Dit is afgesproken met een werkgroep van bewoners en ondernemers. Op 4 maart begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden in de Rivièralaan. Alle winkels blijven bereikbaar tijdens het werk.

Vanaf 4 maart is de Rivièralaan afgesloten voor alle verkeer

Er wordt een nieuw riool aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Ook komen er parkeerplaatsen langs de straat. Personeel van de winkels parkeert hier, zodat er meer parkeervakken rond de winkels beschikbaar blijven voor het winkelend publiek.

Europalaan rond winkelgebied afgesloten

Vanaf 18 maart gaat de Europalaan vanaf de Rivièralaan tot de Deltastraat op de schop. Deze is gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. De winkels blijven wel bereikbaar. Ook hier komt een gescheiden riool en er komt nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren tot eind juli.

Jumbo - Shared-Space-Europalaan-Emmeloord-004.jpg

Samen Shared Space principes uitwerken
De afgelopen periode is onderzocht hoe de straten rond de Europalaan en Scandinaviëlaan als verblijfsgebied kunnen worden ingericht.
Daarbij is rekening gehouden met de uitkomsten van een inloopavond met de mensen uit de naaste omgeving.
Ook is advies gevraagd bij het kenniscentrum Shared Space over het vervolgtraject.

Uit dit alles kwam naar voren dat het ontwikkelen van een verblijfsgebied volgens het Shared Space-principe zich goed leent voor dit gebied.
Shared Space is een aanpak die normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer stimuleert.
Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar op de verantwoordelijkheid van de individuele weggebruikers.
Er zijn al wel ideeën hoe je dit zou kunnen doen, bijvoorbeeld met een pleinachtige inrichting.
De nadere uitwerking volgt met omwonenden en ondernemers.

Gesprekken starten na de zomer
Na de vakantieperiode gaan gemeente, bewoners en ondernemers de plannen samen verder uitwerken.
De uitvoering van het werk start in combinatie met geplande rioleringswerkzaamheden in de loop van 2018.