GEEN Shared Space

OMWONENDEN BLIJ MET AANPAK EUROPALAAN

Inwoners van Emmeloord West zijn overwegend positief over de plannen om de Europalaan veiliger te maken. Veel omwonenden vinden de huidige situatie onoverzichtelijk en onveilig. Het gaat dan vooral om de kruising van de Europalaan met de Scandinaviëlaan en de uitrit van Supermarkt Jumbo.

De eerste plannen die de gemeente Noordoostpolder had gemaakt werden door de omwonenden van tafel geveegd. Met name het idee om van het gebied een ‘Shared Space’ te maken werd niet goed ontvangen. Bij Shared Space worden verkeerssituaties gereguleerd op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en niet met verkeersborden.

Dat concept sloeg niet aan en dus werd een werkgroep met omwonenden en het bedrijfsleven in het leven geroepen. Zij hebben met de gemeente het nieuwe plan van aanpak gemaakt. Zo mag er straks rond de supermarkt maar 30 kilometer per uur gereden worden en komen er verkeersremmende maatregelen.

Flevopost.pngEmmeloord – De gemeente Noordoostpolder wil verder met de herinrichting van het winkelgebied rond de Jumbo aan de Europalaan in Emmeloord. Voorstellen voor een mogelijk nieuwe situatie worden toegelicht tijdens een informatieavond op 23 oktober.

De afgelopen periode heeft de gemeente onderzocht hoe deze straten als verblijfsgebied kunnen worden ingericht. Daarbij is rekening gehouden met de uitkomsten van een inloopavond met de mensen uit de naaste omgeving. Ook is advies gevraagd bij het kenniscentrum Shared Space over het vervolgtraject.

Tijdens de inloopavond op maandag 23 oktober kunnen omwonenden en geïnteresseerden hun reactie geven. Doel is om vervolgens af te spreken hoe verder te gaan met de planuitwerking.

Jumbo - Shared-Space-Europalaan-Emmeloord-004.jpg

Samen Shared Space principes uitwerken
De afgelopen periode is onderzocht hoe de straten rond de Europalaan en Scandinaviëlaan als verblijfsgebied kunnen worden ingericht.
Daarbij is rekening gehouden met de uitkomsten van een inloopavond met de mensen uit de naaste omgeving.
Ook is advies gevraagd bij het kenniscentrum Shared Space over het vervolgtraject.

Uit dit alles kwam naar voren dat het ontwikkelen van een verblijfsgebied volgens het Shared Space-principe zich goed leent voor dit gebied.
Shared Space is een aanpak die normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer stimuleert.
Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar op de verantwoordelijkheid van de individuele weggebruikers.
Er zijn al wel ideeën hoe je dit zou kunnen doen, bijvoorbeeld met een pleinachtige inrichting.
De nadere uitwerking volgt met omwonenden en ondernemers.

Gesprekken starten na de zomer
Na de vakantieperiode gaan gemeente, bewoners en ondernemers de plannen samen verder uitwerken.
De uitvoering van het werk start in combinatie met geplande rioleringswerkzaamheden in de loop van 2018.

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,