Het wapen van Noordoostpolder

Schokland met het plaatsje Emmeloord werd rond de 11e eeuw geregeerd door de Heren van Kuinre. Deze roofridders komen rijkelijk terug in het wapen van Noordoostpolder.

Bij Koninklijk besluit op 16 juli 1963

 1. Linksboven:
  Achtergrondkleur azuur (blauw) met een zilveren Lely
  De Lely is natuurlijk voor minister van Waterstaat dr.ir. C. Lely, de “grand old man” van de Zuiderzee.
 2. Rechtsboven:
  Achtergrond in goud met een  burcht, kleur sabel.
  Het graafschap Kuinre omvatte de gehele tegenwoordige Noordoostpolder plus een gebied tussen Weststellingwerf en Vollenhove.
 3. Linksonder:
  Achtergrond kleur goud met Vijf strepen in kleur ‘ keel’
  Afgeleid van het oude wapenschild van Kuinre
 4. Rechtsonder :
  Achtergrond kleur azuur met een penning van zilver
  Kuinre had het muntrecht. Het muntatelier heeft in Emmeloord (Schokland) gestaan.

Het wapen is ontworpen door mr. G.A. Bontekoe, burgemeester van Ooststellingwerf.

Wapen van Blankenham


Wapen van Kuinre

Brederwiede

Gemeentevlag en gemeentewapen

De kleuren van de vlag zijn ontleend aan het wapen. Alleen het geel en zwart is weggelaten.

Voor de burcht is rood gekozen omdat rood een beter kleuraccent geeft.

De lely is natuurlijk ontleend aan minister van Waterstaat dr.ir. C. Lely, de “grand old man” van de Zuiderzee.

De gemeenteraad stelde op 28 augustus 1963 de gemeentevlag vast.

Flevolandse vlag.

Flevoland is bijna geheel op het water veroverd gebied. Symbolen van die overwinning staan daarom prominent op onze vlag.

 • Blauw staat voor het water
 • Geel voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw.
 • Groene baan symboliseert het landschap van Flevoland.
 • Linksboven ziet u een lelie. Dat is het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject.

De vlag is bedacht door het Amsterdamse bureau BRS en het provinciaal bestuur. Onze driekleur wapperde voor het eerst op 9 januari 1986 tijdens de bijzondere vergadering van de Staten ter gelegenheid van de proclamatie van de provincie. Bij de presentatie was Koningin Beatrix en Prins Claus aanwezig.

Oude logo Gemeente Noordoostpolder

De stijl kenmerkt zich door een logo, dat de eenheid van het gebied Noordoostpolder uitstraalt.
Het logo is een stilistische uiting van de contouren van Nederland met daarin Noordoostpolder, uitgevoerd in de kleuren blauw en groen.

Flevolands volkslied

Bladmuziek-Flevolands-Volkslied.jpg

klik hier

Beeldmerk Noordoostpolder 2017

Huidige beeldmerk Gemeente Noordoostpolder


Kiekendief

De Kiekendief is het symbool van Flevoland geworden

Toen Zuidelijk Flevoland in 1968 droog viel, nam het aantal bruine kiekendieven enorm in aantal toe, nadat hij jarenlang bijna verdwenen was. Er werd op grote schaal riet ingezaaid om de zeebodem sneller te laten opdrogen en verharden. Uitgestrekte rietvelden en uitgestrekte rustgebieden zorgden voor de terugkeer van de bruine kiekendief. Deze leeft van kikkers en jonge watervogels.

Het silhouet van De Kiekendief werd als logo ontworpen door grafisch vormgever Gert Udo, in opdracht van de regionale VVV.
Iemand heeft ooit dit logo uitgeknipt en op zijn auto geplakt. Het idee voor autostickers was geboren.

De VVV had jarenlang de rechten op gebruik van het beeldmerk, na het faillissement van deze organisatie in Flevoland, nam de provincie die over.

De sticker met de kiekendief siert nog altijd menige auto, maar het worden er wel steeds minder.

De autosticker is het meest zichtbare onderdeel, maar er zijn ook theelepels, beeldjes van brons of tin en muntjes van de kiekendief.
De nieuwe sticker ziet er iets anders uit dan de vorige en is in allerlei kleuren te koop: zwart, wit, groen, rood, blauw, zilver en grijs.
De kleur verschilt trouwens per gemeente.

Frans van der Ven

Met de provinciewording van Flevoland in aantocht heeft Frans van der Ven in 1985 geopperd om op basis van dit vignet een bronzen versie van De Kiekendief te creëren.
Op 9 januari 1986 werden de Flevopolders door toenmalig Koningin Beatrix uitgeroepen tot provincie. Daarbij onthulde zij de Bronzen Kiekendief in de hal van het provinciehuis. Het beeld is de mascotte geworden voor de nog prille provincie en als zodanig mogen bijdragen aan een zich ontluikende identiteit. Nog steeds worden beelden van de Bronzen Kiekendief gebruikt als afscheidscadeau, trofee, souvenir of relatiegeschenk. Na de eerste versie, de Kiekendief replica, zijn er in de loop der tijd behalve de Bronzen Kiekendief ook de Tinnen Kiekendief bijgekomen in verschillende formaten en uitvoeringen. In 2014 is er nog een Zilveren Kiekendief aan de serie toegevoegd.


Wapen Flevoland

De officiële beschrijving van het wapen van de provincie Flevoland luidt als volgt:
“Golvend doorsneden van azuur (blauw) en zilver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver.
Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.”

De lelie is afkomstig uit het wapen van Cornelis Lely. De zeeleeuw is een verwijzing naar de geschiedenis van Flevoland en naar het feit dat Flevoland op de zee veroverd is. Het bovenlijf van de zeeleeuw is van goud en de staart is van azuur.

Waterschap Noordoostpolder

“In zilver boven een burcht van keel, geopend en verlicht van het veld, met een opgetrokken valhek van sabel, beneden een schelvis van azuur; een schildzoom van azuur, waarin, uitgaande van het midden van de binnenzijden, de bovenhelften van vier lelies zijn uitgespaard. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.”

Het wapen is zilver van kleur met daarop een rode toren, de ingang is geopend en toont de kleur van het schild. Onder de toren een blauwe schelvis. Om het geheel heen een blauwe schildzoom met daarin vier keer de bovenzijde van een Franse lelie uitgesneden. Boven op het schild een gouden markiezenkroon.

Wapens van provincies van Nederland (wikipedia)

wapens-nederland.jpg

gemeentehuis-klok.jpgIn het gemeentehuis Noordoostpolder vindt u deze klok.
Natuurlijk Provincie Flevoland bovenin.

Wapens en vlaggen van de dorpen

Wat is een dorpswapen of wie bepaald een dorpsvlag.

In de Noordoostpolder heeft elk dorp een zogenaamd Dorpsbelang.
Deze verenigingen van dorpsbelangen hebben de dorpsvlaggen geïntroduceerd in de Noordoostpolder.
Een dorpswapen heeft geen juridische of wettelijke betekenis, dit in tegenstelling tot de wapens van Nederland, provincies, gemeenten en waterschappen.
Het is dus puur een onderscheidingsteken, zoals in vroeger tijd, toen met het wapen de grenzen van de heerlijkheid, baronie, markizaat, graafschap of hertogdom werd aangegeven, omdat het aantal mensen dat kon lezen toen laag was.

“Kraggenburg heeft geen wapen en is ook het enige dorp in de Noordoostpolder zonder dorpsvlag”, zie ik eerst.
Maar daarvan wilde Jules Overmars niets weten, dus hij mailde mij het exemplaar van Kraggenburg.

Schokland heeft geen dorpsraad en dus zeker geen dorpsvlag.
Emmeloord heeft als “stad” geen eigen stadswapen of stadsvlag.

Het wapen van Urk

Het wapen van Urk werd op 15 december 1819 per besluit door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Urk toegekend. De gemeente Urk ligt in de provincie Flevoland, maar was tot 1950 een gemeente in de provincie Noord-Holland en van 1950 tot 1986 een gemeente in de provincie Overijssel.

Vlag van Urk

Vlag van de gemeente Urk
De vlag van Urk is bij raadsbesluit op 9 april 1965 vastgesteld als de gemeentelijke vlag van Urk.

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek

Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes,