Erfgoed Noordoostpolder Flevoland

Rapport Erfgoed in de polder 2018

Achtergrond
In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP een actualisatie uitgevoerd van de
archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder
uit 2007.1
De hieraan gekoppelde beleidsregels zijn in 2010 opgesteld. Sinds 2007 is een groot aantal
(circa 150) archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen de gemeente en zijn nieuwe archeologische
vindplaatsen ontdekt. In dat kader is een actualisatie van de bestaande archeologiekaarten met de
meest recente gegevens actueel geworden. Daarbij was het de wens van de gemeente om het huidige
archeologiebeleid te evalueren en, indien nodig, eveneens te actualiseren.

rapport Erfgoed in de polder 2018 :  pdf

.

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord – ,  Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief van Evert de Graaff - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts ambassadeur zijn van de Noordoostpolder - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. - toont ook graag bestaand onderzoek duidelijk en mooier