Gebouwen ‘in the picture’

Het meest ‘in the picture’ is tegenwoordig De Deel.
Daarom heb ik daar een aparte pagina voor gemaakt.

De-Deel-toen-en-nu.jpg

Golfslag

Voormalig verzorgingshuis (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) is in 1971 gebouwd naar ontwerp van Abe Bonnema.  Eind 2016 kocht de Urker Hindriks het gebouw voor 1 miljoen euro om er appartementen van te maken. Kleine appartementen. Te klein, oordeelde de gemeente. Meer iets  voor Poolse seizoensarbeiders. En het gebouw schijnt aan twee partijen te zijn verkocht. Emmeloord zit met een hoofdpijndossier. De oost-entree van Emmeloord gaat nu via een verroeste brug, langs een half gesloopt verzorgingshuis naar de verpauperde sloopflat van Van Staveren.

Golfslag Emmeloord

Golfslag Emmeloord

Nieuwe Marknesserbrug

Poort-van-Emmeloord.jpg

Brug Marknesserweg over de Lemstervaart


Het kan zuur lopen. In 2017 werd besloten de ruim vijftig jaar oude Marknesserbrug te vernieuwen voor 3,5 miljoen.
VVD was tegen. Wilde de oude brug opknappen. Triomfantelijk melde zij dat de burger 3 miljoen was bespaard.

Uiteindelijk moesten ze toch tandenknarsend akkoord gaan. Door al dat gesteggel was het 2018,  de markt was inmiddels een stuk meer overspannen. De brug wordt bijna zes ton duurder. ‘Een zure overspanning’.

Brug Marknesserweg over de Lemstervaart

Lees meer >>

Jasmijnstraat No. 9

Aves wil uitbreiden aan Jasmijnstraat

Aves, de besturenkoepel van het basisonderwijs in Noordoostpolder, wil haar pand aan de Jasmijnstraat 9 in Emmeloord uitbreiden met vervangende nieuwbouw op het aangrenzende perceel op nummer 11.
Om dit te realiseren wil ze de grond van perceel 9 en 11 aankopen van de gemeente. Op het terrein van de buren is nu nog een kinderdagverblijf en yogacentrum gevestigd. Aves wil de grond in bezit omdat het op eigen grond wil bouwen. Ze betaalt de gemeente 113.000 euro voor de 1411 vierkante meters. Aves is door de fusie met SCPO gegroeid en heeft meer ruimte nodig.

Historisch pand

bomenbuurt - Jasmijnstraat-9.jpg

Jasmijnstraat 9

Het pand waar Aves in zit is het voormalige kantoor van de Rijksdienst een een van de oudste gebouwen van de polder. Het is een gemeentelijk monument. Het behoud van dit historische pand is met de aanmerking van monument gewaarborgd, stelt de gemeente. Die daarom met de verkoop van de grond en daarmee het van de hand doen van het opstalrecht akkoord gaat. Mocht Aves ooit van plan zijn te verhuizen, dan ligt het recht van eerste aankoop bij de gemeente Noordoostpolder.

De plannen van Aves passen in het bestemmingsplan voor het gebied dat ‘maatschappelijke functies’ toestaat.

Wat op plek Prins Willem Alexanderhal ?

Er komt een zorggebouw, een wooncomplex van Philadelphia op het voormalige PWA-terrein in Emmeloord.

De nieuwe zorglocatie moet die aan de Oude Vlie vervangen. Er komen 45 mensen wonen met een meervoudige beperking en ouderen met een verstandelijke beperking. De oplevering is in september 2019.

Echter :

In het zicht van de finish gaat bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad failliet.
De verhuizing van 45 cliënten in september wordt niet gehaald.

Meer info : De Noordoostpolder

2 Ziekenhuizen ?

Hoe komt Emmeloord aan twee ziekenhuizen? De ellende begint in 1990 met de fusie van Dr. Jansenziekenhuis en MC Groep – Lelystad. Al snel zegt Lelystad dat er geen toekomst is voor Emmeloord. Bedden en apparatuur gaan op transport naar Lelystad  en het gebouw wordt te koop gezet. Antonius wil het graag overnemen maar dat wil Lelystad niet. Het gebouw was voor iedereen te koop, behalve ….
Daarop ging Antonius maar zelf bouwen. Honderd meter verderop de Urkerweg. Als door een wesp gestoken heropende Lelystad snel weer Emmeloord.

klik voor meer info

Lees: bronnen, cookies  & privacy Emmeloord, Noordoostpolder, Flevoland, Poldertoren, Schokland, Urk, geschiedenis, kunst, Flevoland, erfgoed, tourist information, kerkorgels, ziekenhuis, boerderij, schokbeton, gsm masten, 112, politiek, leeuwen, rotondes, werkkampen, Rotgans, Rotterdamse hoek, gemaal, kiekendief, balgstuw, Cornelis Lely, Ramspol, arbeiderskampen, leeuwen, huisjes, monument, herinneringsmonument, Urk

Emmeloord.info - een particulier initiatief - zet onze gemeente op het wereldwijde web - wil slechts een ambassadeur van de Noordoostpolder zijn - is niet commercieel en heeft geen winstoogmerk. Uitsluitend passie. doet zelf geen historisch onderzoek maar toont wel graag bestaand onderzoek