Gebouwen ‘in the picture’

Het meest ‘in the picture’ is tegenwoordig De Deel.
Daarom heb ik daar een aparte pagina voor gemaakt.

Jura

Al vele jaren ligt tussen de Balkan, de Jura en de Kaukasus een braakliggend terrein: de locatie van het voormalige Groenhorst College. In 2017 zijn op dit terrein, tegen de Urkerweg, door Mercatus een drietal appartementengebouwen gerealiseerd. Nieuwbouw Advies Flevoland en Van Pijkeren Woningbouw gaan invulling geven aan de verdere ontwikkeling van deze locatie. De locatie valt binnen de ontwikkeling van de ‘centrumschil’ van Emmeloord en sluit daarmee aan bij het centrumplan van gemeente Noordoostpolder en Mercatus.


Mercatus heeft voor de ontwikkeling van deze locatie overeenstemming bereikt met Van Pijkeren Woningbouw uit Dalfsen en Nieuwbouw Advies Flevoland uit Dronten over de overdracht van de grond. Vorige week is tijdens een goed bezochte informatieavond het schetsontwerp gepresenteerd aan de omwonenden. Omwonenden konden op deze avond hun reactie geven op de bouwplannen. Deze reacties worden meegenomen bij de uitwerking van het definitief ontwerp.

Er worden in totaal 20 grondgebonden koopwoningen gerealiseerd. De woningen krijgen een plat dak en bestaan uit twee of drie woonlagen. De woningen sluiten qua architectuur aan bij de woningen aan de Kaukasus. Een groot deel van de woningen zijn ontwikkeld voor de doelgroep “senioren”, zogenaamde patiowoningen, en beschikken standaard dan ook over een bad- en slaapkamer op de begane grond. De woningen krijgen een mogelijkheid voor garage of carport op eigen terrein. Ook worden er eengezinswoningen voor “starters” en “gezinnen” gerealiseerd.

De verkoop van de woningen zal naar verwachting rond de zomer starten. Momenteel wordt de procedure opgestart voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Als alles volgens planning verloopt, kan er eind dit jaar gestart worden met de bouw. Geïnteresseerden kunnen zich in laten schrijven bij Sinke Makelaardij in Emmeloord.

Golfslag

Voormalig verzorgingshuis (Zorggroep Oude en Nieuwe Land) is in 1971 gebouwd naar ontwerp van Abe Bonnema.

Golfslag Emmeloord

De Golfslag in Emmeloord is definitief verkocht aan een projectontwikkelaar uit Zwolle. Het voormalige zorgcentrum aan de rand van het centrum staat al een aantal jaren leeg. Eind vorig jaar woedde er brand op de benedenverdieping.

Volgens makelaar Martijn Muller wil de koper het pand opknappen en er verschillende soorten appartementen in ontwikkelen. Koper Accretio Aedificium zou veel ervaring hebben met het herontwikkelen van grote panden.

Het pand zou te groot zijn om er één soort appartementen in te ontwikkelen. De koper kiest daarom voor woningen voor verschillende doelgroepen.

De laatste ouderen die in De Golfslag woonden, vertrokken in 2015 uit het gebouw. Daarna woonde een handvol anti-krakers op de benedenverdieping. De eigenaar wilde van het gebouw af omdat het verouderd was.

Er waren al eerder plannen voor de bouw van appartementen in het gebouw. De aanvankelijke koper had moeite om de benodigde vergunningen rond te krijgen. Toen deze koper vervolgens overleed, kwam de ontwikkeling stil te liggen.

Het gebouw aan het Smedingplein 2 werd eind jaren 60 van de vorige eeuw door architect Abe Bonnema ontworpen.

20200311_103525

De van Staveren flat.

De totaal in verval zijnde flat van Nico van Staveren op het Smedingplein, bij Albert Heijn en de Golfslag krijgt een ‘make-over’.
Veel burgers van Emmeloord sturen liever een bulldozer over dit pand om zo de herinneringen te wissen.
Het pand deed jaren lang afbreuk aan het aanzicht van Emmeloord, zeker in combinatie met de oude Marknesserbrug en de vervallen Golfslag.

20200311_102846

20200311_103257

Bureau Boes + Kok B.V. uit Vollenhove heeft opdracht gekregen iets toonbaars te maken op het huidige fundament. Dit Bureau heeft ook het landgoed van Nico van Staveren op de Wellerwaard ontworpen en het vergunningmanagement verzorgd voor alle bebouwing (hoofdgebouw, bijgebouw en atelier)

Op de begane grond komt straks ruimte voor bedrijven. De huidige garage gaat gelukkig verdwijnen naar de Randweg.
De negen bovenwoningen worden gerenoveerd en gaan daarna zo’n twee ton per stuk kosten.
Men hoopt dat er aan het einde van 2020 kan worden begonnen, dus voorlopig blijft het aanzien onaangeroerd.

Jasmijnstraat No. 9

Aves wil uitbreiden aan Jasmijnstraat

Aves, de besturenkoepel van het basisonderwijs in Noordoostpolder, wil haar pand aan de Jasmijnstraat 9 in Emmeloord uitbreiden met vervangende nieuwbouw op het aangrenzende perceel op nummer 11.
Om dit te realiseren wil ze de grond van perceel 9 en 11 aankopen van de gemeente. Op het terrein van de buren is nu nog een kinderdagverblijf en yogacentrum gevestigd. Aves wil de grond in bezit omdat het op eigen grond wil bouwen. Ze betaalt de gemeente 113.000 euro voor de 1411 vierkante meters. Aves is door de fusie met SCPO gegroeid en heeft meer ruimte nodig.

Historisch pand

bomenbuurt - Jasmijnstraat-9.jpg

Jasmijnstraat 9

Het pand waar Aves in zit is het voormalige kantoor van de Rijksdienst een een van de oudste gebouwen van de polder. Het is een gemeentelijk monument. Het behoud van dit historische pand is met de aanmerking van monument gewaarborgd, stelt de gemeente. Die daarom met de verkoop van de grond en daarmee het van de hand doen van het opstalrecht akkoord gaat. Mocht Aves ooit van plan zijn te verhuizen, dan ligt het recht van eerste aankoop bij de gemeente Noordoostpolder.

De plannen van Aves passen in het bestemmingsplan voor het gebied dat ‘maatschappelijke functies’ toestaat.

Wat op plek Prins Willem Alexanderhal ?

Er komt een zorggebouw, een wooncomplex van Philadelphia op het voormalige PWA-terrein in Emmeloord.

De nieuwe zorglocatie moet die aan de Oude Vlie vervangen. Er komen 45 mensen wonen met een meervoudige beperking en ouderen met een verstandelijke beperking. De oplevering is in september 2019.

Echter :

In het zicht van de finish gaat bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad failliet.
De verhuizing van 45 cliënten in september wordt niet gehaald.

Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden bouwt het complex verder af.
Na ruim 3 maanden van stilte op de bouw, wordt nu gewerkt om het complex begin 2020 op te leveren.

2 Ziekenhuizen ?

Hoe komt Emmeloord aan twee ziekenhuizen?  Lees alles over de ellende die in 1990 begon met de fusie met de MC Groep – Lelystad.

En het Dokter Jansencentrum wordt herontwikkeld tot woonlocatie.

Nieuwe Marknesserbrug

Poort-van-Emmeloord.jpg

Brug Marknesserweg over de Lemstervaart


Het kan zuur lopen. In 2017 werd besloten de ruim vijftig jaar oude Marknesserbrug te vernieuwen voor 3,5 miljoen.
VVD was tegen. Wilde de oude brug opknappen. Triomfantelijk melde zij dat de burger 3 miljoen was bespaard.

Uiteindelijk moesten ze toch tandenknarsend akkoord gaan. Door al dat gesteggel was het 2018,  de markt was inmiddels een stuk meer overspannen. De brug wordt bijna zes ton duurder. ‘Een zure overspanning’.

Brug Marknesserweg over de Lemstervaart

Lees meer >>